DHI ClusterОснователи

Вече 20 години JA Bulgaria е водеща организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. JA използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието по предприемачество. JA Bulgaria е член на JA Worldwide и JA Europe и годишно достига до 30,000 ученици и студенти от 450 населени места в страната.

Новартис е фармацевтична компания, създадена в Швейцария през 1996 г. от сливането на Ciba-Geigy и Sandoz. Заедно с нейните предшестващи компании имат повече от 250 годишна история, свързана днес с разработването на иновативни продукти. Novartis използва иновации, основани на научни разработки, които целят да посрещнат едни от най-големите предизвикателства на нашето общество в здравеопазването. Novartis открива и разработва революционни лечения за редица заболявания и намира нови начини да ги направи достъпни за все повече пациенти. През 2017 г. Novartis инвестира в България около €4.5 млн. в развойна дейност и инфраструктура. Тези инвестиции включват 67 клинични проучвания (27 от тях в онкологията), които осигуряват достъп до иновативно лечение и клинично проследяване на 1500 български пациенти. Novartis има близо 200 лекарствени продукта в портфолиото си в България. Novartis е ключов партньор за медицинските специалисти, пациентите, институциите и обществото.

Чек Пойн Кардио е иновативна българска компня, която произвежда цялостна система за дистанционен мониторинг на пациенти. Тя се състои от три компонента – хардуер устройство, което се поставя върху тялото на човек, софтуер, който дигитализира информация от измервания на жизнените показатели в реално време и я изпраща чрез Bluethooth на мобилна апликация. Впоследствие апликацията праща данни до сървъра в облачна платформа, чрез която лекарите могат да следят състоянието на пациентите. Към системата е включен и смартфон, който предава данни в реално време и предоставя на пациента допълнителна възможност при притеснения да се обади на лекаря, който следи състоянието му.

Мониторите за индивидуална употреба следят над 8 жизнени показателя 24/7 . Те могат да бъдат ползвани за домашен мониторинг на състоянието на пациенти, като измерват пулс, кръвно налягане, пулсово налягане, сатурация (наситеност на кръвта с кислород) на кръвта, дишане, телесна температура и при каква позиция и активност на тялото се случват тези показатели. Мониторите имат сертификация и за ползване в болнична среда, като има възможност да заместят болничната апаратура.

Създадена през 2000 г. като част от Сирма Груп, Ontotext е водещ световен доставчик на продукти и решения за изкуствен интелект, базирани на семантични технологии. Решенията на Ontotext помагат на компании, които създават и притежават съдържание, да управляват по-ефективно знанието си, за по-лесно откриване и анализ на информацията. Клиенти на Ontotext са водещи фармацевтични и биотехнологични компании, внедряващи комплексни решения за интеграция на семантични данни, използвани за откриването и разработването на лекарства, тяхната безопасност и отчетността пред регулаторните агенции. Клиенти на Ontotext са също така водещи научни и технологични издатели, издателства на медии и финансова информация, пазарни проучвания и правителствени организации.

Аптусо е българска фирма с фокус върху разработката на софтуер в сферата на здравеопазването. Компанията е основана за да създаде цялостни здравни решения включващи болнична информационна система, електронно медицинско досие, софтуер за лаборатории, електронни рецпети и терапии, електрнно направления, приложения за домашна грижа и телемедицина, управление на здравето на населението въз основа на структурата на Big Data и алгоритми за машинно обучение, които са задължителни за покриване на нуждите на болници и медицински центрове, медицински университети, пациенти, правителства и застрахователни компании. 100% уеб-базирана платформа, напълно интегрируема и интуитивна. Основната идея на Aptuso е да гарантира целостта на данните, сигурността и да налага етичен обмен не само в традиционните медицински изследвания, но и в управлението на здравеопазването на всяко ниво, от болници до регионално, национално и глобално ниво. Нашата мисия е да позициионираме пациентите в центъра на здравеопазването, да създадем “обръч” от събраните данни за пациентите от специалистите, предотвратяване на базата на устойчиви данни и анализ.

ЕС ЕЙ Ти Хелт е сертифициран доставчик на информация и технологични решения за фармацевтичната индустрия. Ние предлагаме на българския пазар:

  • Експертни анализи в сферата на здравеопазването
  • Специализирани маркетинг проучвания
  • Консултантски услуги
  • Анализи за Оценка на здравните технологии
  • Технологични решения за здравния сектор
  • Програми за подпомагане на пациенти

Нашата мисия е отличие в анализирането на големи масиви данни и експертни консултации, базирани на уникални технологични решения. SAT Health притежава сертификация по ISO 27001/2017 от Lloyd’s Register за събиране, обработка и анализ на данни за фармацевтичния пазар, консултантски услуги и решения за фармачевтичните компании.

Дейността на Sqilline е насочена към разработването на технологични решения в сферата на услугите, здравеопазването и фармацията. Екипът на компанията е създател на Danny Platform – една от водещите аналитични платформи, базирани на реални данни от онкологията и кардиологията. Платформата интегрира информация от множество различни източници като болнични информационни системи, регистри и др. и предоставя бързи, обобщени анализи в реално време. С вградени алгоритми за машинно самообучение приложението осигурява усъвършенствани инструменти за цялостни търсения и анализи на разнородни данни за пациентите в т. ч. различни възможни диагнози, терапии и конкретни клинични показатели. Наред с това, анализира как конкретни фактори влияят върху подобряване състоянието на пациентите и позволява сравнение на ефективността на различните видове лечение с цел подобряване грижата за пациентите. Sqilline е водещ партньор на SAP за Европа в областта на прецизната медицина и здравеопазването.

Консенто ООД е технологична компания развиваща облачно-базирана платформа в сферата на здравеопазването на 21 век. Нашата визия за бъдещето:
Да увеличим доверието между лекар и пациент, като значително подобрим и регламентираме комуникацията между тях. Даваме възможност за съвместна работа на всички заинтересовани страни в процеса по грижите за здравето – лекари, фармацевти, стоматолози, здравни специалисти, хора грижещи се за здравето, пациенти, администратори, агенти, застрахователи и всички други свързани с тази индустрия. Поставяме пациента в центъра на системата и работим за създаване на безхартиено здравеопазване. Имаме амбицията да станем най-голямата здравна онлайн-платформа в България и Източна Европа.

FindMeCure е следващо поколение платформа, осигуряваща на всеки човек със здравословн проблем достъп до клинични изследвания в процес на разработка. Ние създадохме и прилагаме уникален свързващ алгоритъм, който дава на хората от цял свят бърз и лесен достъп до най-подходящите за тях клинични проучвания, за да помагаме на:

– пациентите по-лесно да намират, разбират и да се присъединят към клинични изпитвания;

– лекарите да бъдат винаги в крак с научните изследвания;

– изследователите да разширяват своя набор от подходящи пациенти;

– компаниите и изследователските центрове да оптимизират ангажираността си с пациентите и по-бързо да предоставят на обществото по-добри лечния.

Национална пациентска организация е най-голямото пациентско обединение в България, включващо над 85 организации, ангажирани с различни социалнозначими и редки заболявания. НПО е пълноправен член на Европейски пациентски форум (EPF) и на Международната асоциация на пациентските организации (IAPO). Сдружението активно участва в изграждането на европейските и българските политики и е един  от основните инициатори за създаването на PACT – Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване, както и на българското „Партньорство за здраве“ – консултативен орган към МС за сътрудничество на всички заинтересовани страни в сферата на здравеопазването.

Мнемоника има експертиза в осигуряването на информационна сигурност и регулаторна съвместимост, облачни технологии и виртуализация, съхранение и обработка на данни, управлявани услуги и ИТ аутсорсинг. Сред клиентите ѝ са 10-те най-големи финансови институции, както и водещи телекоми в България. От основаването си през 2009 г. компанията има повече от 600 успешно реализирани проекта за над 100 клиента у нас и в чужбина и положително въздействие върху работата на повече от 100,000 служители в различни организации. От 2017 г. екипът на Мнемоника съдейства на български компании в подготовката им за Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.