Официално откриване на български дигитален Клъстер -

Официално откриване на български дигитален Клъстер

На 04 декември в София Тех Парк се проведе първата среща, организирана от „Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“. Тя събра на едно място предприемачи, медицински специалисти, индустрия, представители на академичната общност и институции.

Мисията на Клъстера е да създаде цялостна екосистема за предприемачество в здравния сектор, която чрез обмен на иновативни практики и идеи между заинтересованите страни (предприемачи, институции, общество), да даде най-добрите технологични решения за подобряване устойчивостта и ефективността на услугите в здравеопазването и социално-икономическия живот в страната.

Формалното учредяване на Клъстера се състоя на 02 ноември 2018 г., а в негова подкрепа се обявиха ключови представители на бизнеса, ангажирани с разработване на различни иновативни технологии и услуги както в здравната сфера, така и извън нея.

JA България, наред с останалите учредители бяха представени на събитието, като тяхната експертиза ще спомогне за дефинирането на конкретни иновативни практики за ефективна здравна система.

Според основателите на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, идеята за създаване на организацията се е зародила от необходимостта за дигитални решения в здравеопазването, които отговарят на реалните нужди на хората и обществото като цяло.

Според Милена Стойчева, председател на УС на Клъстера и изпълнителен директор на JA България, бързото навлизане на дигитални решения в различни обществени и икономически сектори, включително и в здравеопазването налага развитието на предприемачески умения. Това е процес, който трябва да започне от студентската зала и да продължи активно в следващите години от професионалното развитие.

България има потенциала да се развива по отношение на дигиталните решения в здравеопазването, твърдят от Клъстера. „Иновативният подход е неизбежен в динамично развиващата се среда, в която живеем. В нашата страна се разработват редица дигитални проекти, които са на светвано ниво. Въвеждането на подобни проекти неминуемо ще спомогне за подобряване на достъпа до ефективни здравни грижи и отчитане на реалните резултати от тях. Вярваме, че това ще доведе до по-голяма удовлетвореност както на пациентите, така и на медицинските специалисти. Ще се повиши реалната стойност, която пациентите получават срещу изразходваните средства“, твърди Мира Ганова, изпълнителен директор на организацията.

На събитието присъстваха IT индустрията, предприемачи в сферата на здравеопазването, медицински специалисти, институции в лицето на Български лекарски съюз, Министерство на икономиката и на образованието, представители на академичната общност академичната сфера и др.

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването има за цел да подпомогне създаването на здравна система, основана на данни и технологии, които водят до устойчивост и ефективност.

Дата

04 дек. 2018

Местоположение

JA StartUp Hambar
DHI Cluster Bulgaria

Организатор

DHI Cluster Bulgaria
Имейл
office@dhicluster.bg
Website
http://dhicluster.bg/

Other Organizers

Junior Achievement Bulgaria
Junior Achievement Bulgaria
Телефон
+359 2 989 3660
Имейл
ja.bulgaria@jabulgaria.org
Website
http://www.jabulgaria.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.