ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - ОТ МИТ КЪМ РЕАЛНОСТ -

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ОТ МИТ КЪМ РЕАЛНОСТ

Уважаеми дами и господа,

В последната година и половина дигиталната трансформация на здравеопазването се очерта като една от най-важните теми в световен мащаб. Здравните системи се изправиха пред предизвикателството бързо да адаптират процесите си към работа в епидемични условия, така че да опазят здравето на хората. Едни страни бяха по-подготвени за решаване на проблемите, а за други здравни системи тепърва предстои пълна трансформация, така че да могат да отговарят адекватно на здравните потребности.

Въпреки големия поток от информация по темата за дигитална трансформация на здравеопазването, понятието все още не се разбира като последователен и интегриран процес на реформа в здравните системи. Обсъждат се едни и същи концепции, процеси и решения, но от различни гледни точки и от различно ниво на разбиране спрямо дигитализационния процес.

Това е причина, Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, като една от основните заинтересовани страни в сектора, да организира серия от обучителни срещи на тема „Дигиталната трансформация на българското здравеопазване – от мит към реалност“, които да спомогнат за разбирането и дефинирането на една постижима и ориентирана в бъдещето визия за развитие на дигиталното здравеопазване.

В рамките на предстоящата среща, насочена към медиите, ще бъдат представени практически насоки за изграждане на дигитално здравеопазване и необходимостта от цялостен подход, работещ в полза на всички заинтересовани страни. Ще обсъдим какво е нужно, за да постигнем консенсус по темата за дигиталната трансформация на здравеопазването в България и ще дадем предложения за последващи стъпки.

В рамките на сесията ще имате възможност за въпроси и отговори, за да бъдем максимално изчерпателни по тази важната за всички обществена тема.
.

Вярваме, че събитието ще бъде интересно и полезно за вас.

Включете се на 28 април (сряда) от 16:00 ч.

Очакваме ви!

  Задължителните полета са отбелязани с (*)

  Програма

  16.00 - 16:20
  Преходът към здравна екосистема
  Лектори:
  Д-р Росен Димитров, Мира Ганова PhD
  16:20 - 17:10
  Какво разбираме под дигитална трансформация на здравеопазването?
  a. Митове за електронното пациентско досие в България.
  б. Как би трябвало да бъде построена секторната стратегия?
  в. Защо използваме здравна архитектура?
  г. Как изглежда плана за изпълнение?
  Лектори:
  Радой Павлов
  17:00 - 17:30
  Въпроси и отговори
  Д-р Росен Димитров
  Д-р Росен Димитров
  Управител, NRETIA Health
  Д-р Росен Димитров е мениджър връзки с обществеността и институциите в Новартис България. През последните години заема ключови позиции в Новартис Онкология в България и Регион Европа. Участвал е като лектор в национални и международни събития по теми, свързани с дигиталните решения в здравеопазването и предприемачеството в здравния сектор. Има повече от 15 години опит във фармацевтичната индустрия. Член е на Управителния съвет на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Росен Димитров е лекар по образование.
  Мира Ганова PhD
  Мира Ганова PhD
  Изпълнителен директор, Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването
  Мира Ганова има докторка степен от УНСС в областта на организацията, управлението и бизнес комуникациите. Магистратура по "Връзки с обществеността" и "Здравен Мениджмънт" от МУ София. Професионалната й кариера започва преди 13 години, като през това време е работила в сферата на комуникациите и управленските дейности в маркетинг и реклама, енергетика, политика и здравеопазване. 2017 година заема длъжността директор на дирекция "Връзки с обществеността" на Български лекарски съюз, а от 2019 година е изпълнителен директор на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.
  Радой Павлов
  Радой Павлов
  Enterprise Technology Architect, University Hospital Zurich
  Радой Павлов живее и работи повече от 20 години в чужбина. В момента заема поста на Enterprise Technology Architect в едно от най-големите здравни заведения в Швейцария - Университетска болница Цюрих. Като член на мениджърския екип участва в начертаването на бъдещата дигитализационна карта за развитие на болницата и прилежщите към нея 44 специализирани клиники. Темите включени в този план са производни на новата реалност след COVID, както и швейцарската национална здравна инициатива "eHealth 2.0". Радой е бивш директор, програмен и платформен мениджър в банка UBS. Също така е заемал старши консултантски позиции в компаниите Infosys Consulting, Lodestone и Capco. Освен експертиза в архитектурните теми, той е облачен и инфраструктурен специалист. Радой е почетен член на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Възпитаник е на Технически Университет Берлин с диплома по компютърни технологии.

  Дата

  28 апр. 2021

  Час

  4:00 pm - 5:30 pm

  Местоположение

  ZOOM
  DHI Cluster Bulgaria

  Организатор

  DHI Cluster Bulgaria
  Имейл
  office@dhicluster.bg
  Website
  http://dhicluster.bg/

  Лектори

  • Д-р Росен Димитров
   Д-р Росен Димитров
   Управител, NRETIA Health

   Д-р Росен Димитров е мениджър връзки с обществеността и институциите в Новартис България. През последните години заема ключови позиции в Новартис Онкология в България и Регион Европа. Участвал е като лектор в национални и международни събития по теми, свързани с дигиталните решения в здравеопазването и предприемачеството в здравния сектор. Има повече от 15 години опит във фармацевтичната индустрия. Член е на Управителния съвет на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Росен Димитров е лекар по образование.

  • Мира Ганова PhD
   Мира Ганова PhD
   Изпълнителен директор, Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването

   Мира Ганова има докторка степен от УНСС в областта на организацията, управлението и бизнес комуникациите. Магистратура по „Връзки с обществеността“ и „Здравен Мениджмънт“ от МУ София. Професионалната й кариера започва преди 13 години, като през това време е работила в сферата на комуникациите и управленските дейности в маркетинг и реклама, енергетика, политика и здравеопазване. 2017 година заема длъжността директор на дирекция „Връзки с обществеността“ на Български лекарски съюз, а от 2019 година е изпълнителен директор на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

  • Радой Павлов
   Радой Павлов
   Enterprise Technology Architect, University Hospital Zurich

   Радой Павлов живее и работи повече от 20 години в чужбина. В момента заема поста на Enterprise Technology Architect в едно от най-големите здравни заведения в Швейцария – Университетска болница Цюрих. Като член на мениджърския екип участва в начертаването на бъдещата дигитализационна карта за развитие на болницата и прилежщите към нея 44 специализирани клиники. Темите включени в този план са производни на новата реалност след COVID, както и швейцарската национална здравна инициатива „eHealth 2.0“.
   Радой е бивш директор, програмен и платформен мениджър в банка UBS. Също така е заемал старши консултантски позиции в компаниите Infosys Consulting, Lodestone и Capco. Освен експертиза в архитектурните теми, той е облачен и инфраструктурен специалист. Радой е почетен член на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Възпитаник е на Технически Университет Берлин с диплома по компютърни технологии.

  DHI ClusterУправление

  Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

  МестоположениеКъде да ни намерите?

  DHI Cluster

  Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

  DHI ClusterУправление

  Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

  Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

  © 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

  © 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.