Entrepreneurship Education HUB -

Проектът Entrepreneurship Education NETwork (EE-Hub) в България и фокусът върху здравеопазването

Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването беше създаден в съвместната работа с EE-Hub. Здравната тема влезе в програмата на EE-Hub в България през 2017.

ЗАЩО EE-Hub работи в здравеопазването?

  • Да подкрепя образованието по предприемачество и изграждането капацитета за една устойчива и ефективна здравна система.

КАК EE-Hub подпомага постигането на тези цели в здравеопазването?

  • Позредством целенасочена работа с млади медицински специалисти, медицински научни дружества и академичната общност (не само от медицинските университети).
  • Посредством фокусиран обмен на идеи между експерти и постоянен диалог между заинтересованите страни.
  • Посредством изграждане капацитета на обществената администрация и развиването на бъдещи лидери.

КАКВО се очаква като резултат от работата на EE-Hub?

  • Създаване на предприемаческа екосистема в здравеопазването посредством постоянно споделяне на иновативни идеи и сътрудничество между заинтересованите страни от арзлични сектори.
  • Подкрепа за иновативните идеи в здравеопазването и тяхното превръщане в пилотни проекти.

Изграждане на икономика основана на знанието и създаване на условия за пробивни здравни иновации в България.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.