Курс по дигитално здравеопазване и иновации в МУ-София -

Български Клъстер за дигитални решения иновации в здравеопазването, Новартис България и JA Bulgaria реализираха първия по рода си проект в МУ-София, който обхваща обучение по дигитализация, предприемачество и иновации.

Курсът стартира в края на 2019 като свободно-избираем и имаше за цел да повиши знанията на студентите по теми свързани с лидерство, предприемчивост и инициативност, като в същото време представи възможности за създаване на дигитални иновации в медицината. В рамките на лекциите са включени иновативни световни практики за развитие на иновации в медицината, както и добри практики от България.

За втория семестър на курса организаторите са подготвили теми, касаещи тенденциите и подходите в новите технологии и иновациите в здравеопазването и медицината, възможностите за дигитализация, оптимизация и автоматизация на процесии в сектора , създаването на условия за развиване на предприемаческо и критично мислене, както и решения, които улесняват лекарите в работния им процес на ежедневна база.

През 2020 година, курсът по иновации (дигитализация) и предприемачество продължава, като тази година предлагаме на вниманието на студентите серия от НЕ!лекции, които са представени чрез иновативен формат и се реализират изцяло онлайн за ДА!студенти. Наричаме го НЕ!курс и стартира през октомври, като ще продължи до края на учебната 2020/2021 учебна година.

ТЕМИТЕ, които ще разгледаме в рамките 2020/2021 учебна година са свързани с навлизането на дигитализацията в медицината, електронното здравеопазване, създаване на иновации в медицината, развитие на предприемчивост и иницитивност като начин на мислене при работа в големи болници, екипи и институции, развитие на ефективна комуникация с клиенти, иновативни болнични системи и други. Всички лекции, ще бъдат отворени за въпроси и поставяне на теми от интерес на студентите, като по различните теми имаме готовност да поканим лектори от бизнеса и от практиката, които да споделят своя опит и знания. Поканени са и студенти от други университети, които да се присъединят и да допринесат за развитието на НЕ!курса.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.