HomeAuthor

admin, автор в

https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2023/03/linkedin-post-article-covers-3-1200x640.png

Нуждата от сътрудничество между фарма индустрията и държавата за осигуряване на по-качествено здравеопазване

https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2022/06/768x432.jpg

На 29 март 2022 г. в „Интерпред-Световен търговски център“, София, се проведе Pharmacy & Healthcare Digital Summit. Форумът се организира от сп. Enterprise с партньорство на DHI Cluster Bulgaria. Водещи експерти от фармацевтичния сектор и здравеопазването дискутираха дигитализацията, иновациите и партньорството между държавата и бизнеса са трансформирането на здравните индустрии и изграждането на мост към...

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 6, Matrix Tower, Офис № 2
DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.