DHI Cluster

Искате да станете член на Български Клъстър
за дигитални решения и иновации в здравеопазването?

Следвайте следните стъпки и ще бъдете активна част от дигиталната здравна екосистема:

СТЪПКА 1Устав

Запознайте се внимателно с Устава на нашата организация

СТЪПКА 2Заявление

Разгледайте заявлението за кандидатстване за членство.

СТЪПКА 3Документи

СТЪПКА 4Изпращане

Изпратете тези документи на office@dhicluster.bg

DHI Cluster

Последващи стъпки

След разглеждане на документите от Управителния съвет (УС) на Български Клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, в рамките на до 3 месеца, ще получите известие за кратка презентация (pitching) на дейността на вашата компания пред Общото събрание (ОС) на Клъстера. Въз основа на представянето Ви и оценка на предоставените документите (стъпка 3) се взима решение за членство.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/04/Triangle-3-2-640x640.png

Какви са ползите от членството в Български Клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването?

  • Участие във вътрешна екосистема на сътрудничество между бизнес индустрията, ИТ общността и институциите в сферата на здравеопазване, със целенасочени и последователни възможности за работа в мрежа;
  • Достъп до актуална и навременна информация от здравната сфера;
  • Подкрепа на иновативни идеи в сферата на здравеопазването, с цел превръщането им в пилотни проекти и/или успешни бизнес практики;
  • Връзка и сътрудничество с бизнес индустрията в сферата на ИТ технологиите и иновациите, компании, които дават нови технологични решения за изграждане на ефикасен и ефективен здравен сектор;
  • Популяризиране идеите и визията на Вашата компания сред широката общественост, институции и здравната сфера;
  • Подкрепа на кампании и инициативи на Вашата организация (по избор);
  • Предоставяне на възможност за участие в национални и международни проекти на Клъстера;
  • Съкращаване пътя на комуникация и връзки с институции, медицински организации и специалисти, международни организации и др;
  • Участие в разработването на политики, управление и конкурентоспособност в областта на дигиталното здравеопазване.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.