DHI Cluster

За Нас

DHI Cluster

За Нас

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването е сдружение с нестопанска цел, което подкрепя иновативни компании и организации в областта на дигиталните решения в здравеопазването за изграждане на дигитална здравна екосистема и установяване на устойчива и ефективна здравна среда за пациентите, медицинските специалисти, обществото и институциите. Дигиталния клъстер беше създаден през ноември 2018 г. от 9 компании и 2 нестопански организации. Към момента членовете на Клъстера наброяват 30 дигитални и фарма компании и две неправителствени организации.

https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/04/Triangle-11-640x640.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
DHI Cluster

Визия

Създаване на устойчива и ефективна здравна система, основана на данни и технологии.

DHI Cluster

Мисия

Развитие на екосистема в здравеопазването, отворена за частни предприемачи и организации, които посредством колаборация и обмяна на добри практики и идеи, могат да създадат добавена стойност чрез въвеждане на нови технологии и работата с данни.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
DHI Cluster

Цели

  • Подкрепа на компании за осигуряване на развитие в сферата на дигиталните решения и иновациите в здравеопазването.
  • Създаване на предприемаческа екосистема в сферата на здравеопазването.
  • Подкрепа на иновативни идеи в сферата на здравеопазването, за пилотни проекти и/или успешни бизнес практики.
  • Подкрепа на иновативните проекти и бизнес решенията на членовете на Клъстера в здравеопазването.
  • Представляване интересите на членовете на Клъстера в различни сфери.
  • Насърчаване на етични пазарни връзки и бизнес и управленски практики.
  • Участие в разработването на политики, управление и конкурентоспособност в областта на дигиталното здраве.
  • Развитие и подкрепа на образованието по предприемачество.
  • Изграждането на капацитет за устойчива и ефективна здравна система.
  • Популяризиране на Клъстера и представяне на членове в изследователската, технологична и бизнес общност на България, ЕС и други страни извън ЕС.
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/04/Triangle-2-1.png
DHI Cluster

Услуги

Достъп
Достъп до актуална и навременна информация. Бизнес консултации.
Подкрепа
Подкрепа и развитие на дигиталните здравни решения и иновациите
Сътрудничество
Предоставяне на платформа за комуникация и колаборация
Менторство
Напътствие в системата на здравеопазване и образование
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

DHI ClusterОснователи


https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/02/CheckPointCardio-Color-CMYK.png
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/02/Consento.png
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/02/JA-Bulgaria-logo-2015.png
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-FMC-vector.png
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/02/Logo-Mnemonica-FINAL.png
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/02/novartis_logo_pos_cmyk_u.png
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/03/npo-logo.png
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/02/ONTOTEXT_EPS_2020.png
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/02/SAT_Logo_final.png
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/02/Sqilline_Logo_final.png
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2023/03/Scalefocus_logo_website.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image

DHI ClusterУправителен съвет

https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/03/rosen-new.png
Председател на УС

Д-р Росен Димитров

Основател, NRETIA Health - консултантска компания в сферата на здравеопазването
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/03/rossen_rusinov-photo-1.png
член на УС

Росен Русинов

Директор „Бизнес стратегия и технологично развитие“, Consento - цялостно решение за доболнична информационната система
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2022/07/ALEX_ALEXIEV_SAT_website.jpg
член на УС

Александър Алексиев

Изпълнителен директор, SAT Health – сертифициран доставчик на високо-технологични решения за фармацевтичната индустрия и здравеопазването
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2022/07/1548220028477.jpg
член на УС

Ангел Кънчев

Основател и изпълнителен директор, Bright Consulting - водеща компания, предоставяща програми за дигитална трансформация
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2022/07/Pavel-photo-1-scaled.jpg
член на УС

Павел Панайотов

Партньор здравеопазване и политики, Roche Bulgaria - биотехнологична компания, която се фокусира върху развиването на науката за подобряване живота на хората в глобален мащаб
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2023/06/Kalin_Dimitrov-scaled.jpg
член на УС

Калин Димчев

Country Manager, Microsoft Bulgaria
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2023/06/Kremena_Georgieva-1.jpg
член на УС

Д-р Кремена Георгиева

Медицински директор, Merck Bulgaria - жизнена научно-технологична компания с уникални терапии за лечение на комплексни заболявания.
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/03/rosen-new.png
Председател на УС

Д-р Росен Димитров

Основател, NRETIA Health - консултантска компания в сферата на здравеопазването
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/03/rossen_rusinov-photo-1.png
член на УС

Росен Русинов

Технически директор, Consento - цялостно решение за доболнична информационната система
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2022/07/ALEX_ALEXIEV_SAT_website.jpg
член на УС

Александър Алексиев

Изпълнителен директор, SAT Health – сертифициран доставчик на високо-технологични решения за фармацевтичната индустрия и здравеопазването
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2022/07/1548220028477.jpg
член на УС

Ангел Кънчев

Основател и изпълнителен директор, Bright Consulting - водеща компания, предоставяща програми за дигитална трансформация
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2022/07/Pavel-photo-1-scaled.jpg
член на УС

Павел Панайотов

Партньор здравеопазване и политики, Roche Bulgaria - биотехнологична компания, която се фокусира върху развиването на науката за подобряване живота на хората в глобален мащаб
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2023/06/Kalin_Dimitrov-scaled.jpg
член на УС

Калин Димчев

Country Manager, Microsoft Bulgaria
https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2023/06/Kremena_Georgieva-1.jpg
член на УС

Д-р Кремена Георгиева

Медицински директор, Merck Bulgaria - жизнена научно-технологична компания с уникални терапии за лечение на комплексни заболявания.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
DHI Cluster

Документи

Устав на Сдружение с нестопанска цел „Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“
Отчет (2019-2020) на Сдружение с нестопанска цел „Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.