Code Health TV и DHI Cluster поставиха началото на ключово партньорство -

май 22, 20240

CODE HEALTH TV, единствената ефирна здравна телевизия в България и Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазванетопоставиха началото на стратегическо партньорство, което да повиши обществената информираност на здравна тематика и да познанието в областта на игиталните решения и технологиите в сектора.

„За нас като медия с изцяло здравна насоченост подобни партньорства са изключително ценни. Твърдо вярвам, че дигиталните решения в здравеопазването са ключови от една страна за подобряването на достъпа на пациентите до здравни услуги, а от друга биха са ценен и полезен инструмент в ръцете на медицинските специалисти и институциите. Ще подкрепим всички организации в създаването на качествено съдържание, чрез образователни предавания, програми, кампании и събития.“, заяви Десислава Власакиева – изпълнителен директор на CODE HEALTH TV.

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Булгариа)  е сдружение с нестопанска цел, което подкрепя технологични иновативни компании и организации в областта на здравеопазването за да подпомогне изграждането на дигитална здравна общност от експерти, които чрез опита и знанията си да подпомогнат ефективното процеса на дигитална трансформация на сектора, за постигането на устойчива, предвидима и ефективна среда за пациентите, институциите и медицинските специалисти.  Членовете на Клъстера наброяват 5технологични, иновативни и фармацевтични компании, всички участващи с ясна цел и стремеж за подкрепа на ефикасната и устойчива система, основана на данни и технологии.

„Дигиталната трансформация е ключова за създаването на устойчивост, предвидимост и прозрачност в здравеопазването, както  и за повишаване здравните резултати на цялата държава. Интегрирането на иновативни модели за превенция, диагностика и лечение и популяризирането им сред обществото са ключът към по-добър достъп, качесвто и покритие на здравните услуги и подобрени здравни резултати“, категорична беше Мира Ганова – изпълнителен директор на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Партньорството на двете страни бележи своето начало с излъчването на авторския документален филм КОД: ЖИВОТ, който събира на едно място дигитални здравни експерти и лидери на мнение в лицето на проф. Иво Петров, д-р Александър Симидчиев, д-р Радослав Мангалджиев, д-р Бойчо Бойчев, Радой Павлов, доц. Рада Маркова, пациенти. А съвместната работа на двете организации, ще продължи чрез подкрепа на всички инициативи по информираност и внедряване на дигитални решения и иновации в здравеопазването.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.