Овластяване на новото поколение: възможности за кариера в сферата на здравеопазването -

април 23, 20240

Хишам Сабри, генерален мениджър на Рош България, притежава над 22 години опит в здравеопазването. През тях е заемал различни роли, в различни географски ширини и култури. Г-н Сабри вярва силно в дигитализацията и ползите за здравеопазването, които тя носи със себе си. С богатия си професионален опит, Хишам Сабри е точният човек, с когото DHI Cluster да Ви запознае и от когото да почерпите множество възможности за кариерно развитие в здравната индустрия.

Г-н Сабри, Вие имате бакалавърска степен в областта на фармацията от университета в Кайро, Египет. Въпреки това във Вашето CV няма нито един ден като фармацевт. Очаквахте ли, че кариерата Ви ще тръгне в друга посока, когато бяхте първокурсник?

Всъщност едно лято като студент изкарах стаж в сферата. Работих в обществена аптека в Лондон, а също и в аптеката на майка ми в Египет. Когато бях първокурсник, бях наистина объркан и не бях сигурен с какво искам да се занимавам. Мислех си, че може  да се развивам в научноизследователска и развойна дейност. Майка ми, обаче, ме виждаше в производството и по-точно във фармацевтичен завод, защото така е започнала нейната кариера. След време се заинтересувах и от здравната индустрия. Хареса ми идеята да науча повече за здравните системи и да помагам на пациенти в различни страни по света. През последните двадесет години се радвам за избора си и изпитвам удовлетворение от работата си. Вярвам, че моята  мисия е да помагам на пациентите да получат достъп до нови методи на лечение, независимо в коя част на света са.

Какви алтернативни кариерни пътища има в момента за студентите, които получават дипломи в областта на фармацевтичните науки, медицината или свързаните с тях области?

Заради новостите в здравеопазването има много нови професии. Благодарение на дигитализацията, персонализираната медицина и фокуса върху стойността за пациентите се появиха възможности като работа в областта на дигиталното здравеопазване, специалисти по изкуствен интелект, биоинформатиката и икономика на здравеопазването. 

Първата стъпка е да познавате добре себе си. Помислете над въпроси като: По какъв начин работи умът ви? В какво сте добри? Къде можете да допринесете за позитивна промяна? Освен това, имайте предвид че светът винаги се променя и може да бъде непредсказуем.

Популярността на акселераторските програми за стартъпи расте.  Предприемачеството нарежда ли се сред възможностите за кариера на младите професионалисти? Могат ли чрез него да развият лидерски умения и да решават проблеми от реалния свят?

Да, предприемачеството, особено в рамките на акселераторите, е чудесен начин младите професионалисти да развият своите лидерски умения чрез решаване на реални проблеми. Акселераторите са като забързани тренировъчни лагери, в които младите хора могат да се учат чрез практика. В тях новото поколение се сблъсква с реални предизвикателства, работи с различни екипи и се научава да се адаптира бързо.

Акселераторите са много важни в сферата на здравеопазването, където има много различни проблеми за решаване. Те започват с грижите за пациентите и стигат до имплементиране на нови технологии. Чрез тях здравеопазването се променя бързо и младите специалисти могат наистина да допринесат за нововъведенията. Акселераторите не са само за хора, които искат да стартират собствен бизнес. Те са за всеки, които иска да се научи как да управлява екип, как да работи в група, как да дава стойност в здравеопазването. Това прави предприемачеството подходящо за младите хора, които искат да променят света.

Какви конкретни умения и компетенции са необходими на студентите, за да станат предприемачи, специалисти в дигиталното здравеопазване, изкуствения интелект и останалите нови кариери?

Студентите се нуждаят от комбинация от меки и твърди умения. Ще започна с меките: развиване на лидерски умения и отворен към света мироглед. Тези две неща  са от съществено значение за успеха. Също така е важно да се адаптират лесно към нова среда и да работят добре в екип. И не на последно място, да са постоянни в усилията си и да приемат грешките като уроци

Комуникационните умения и способността да се работи с хора от различни сфери също са важни. Разбирането и възприемането на разнообразието може да доведе до по-добра екипна динамика и иновативни решения. Критичното мислене и уменията за решаване на проблеми ще помогнат за вземането на информирани решения и преодоляването на предизвикателствата на работното място. И накрая, да владеят технологиите. Това е важно, тъй като технологиите влияят на здравеопазването и дават нови възможностите в грижата за пациентите. Като цяло балансът между тези твърди и меки умения ще подготви учениците и студентите за успешна кариера в днешната динамична среда на здравеопазването.

Как можем да вдъхновим повече млади хора да станат двигатели на положителни промени в здравната индустрия?

Здравеопазването се сблъсква с много предизвикателства, като недостиг на експерти и дълги списъци с чакащи пациенти. Друго голямо предизвикателство е липсата на финансиране и ресурси за хората с различни възможности. Съществуват също пропуски и забавяне при дигитализацията на здравеопазването. 

Това са сложни проблеми. За да достигнем до практични решения за тях се нуждаем от нови начини на мислене. Трябва да работим заедно и да подчертаем колко е важно да се стимулира положителната промяна. Нека по-често си говорим за успешните примери в индустрията. Насърчаването на работата в екип може да доведе до развитие. Трябва да изградим култура, която да цени новите идеи. И е важно да разпознаваме, надграждаме и признаваме добрата работа, за да вдъхновим и другите да се движат в същата посока.                              

Каква е отговорността на настоящите лидери като вас към следващото поколение експерти, за да може то да заеме нововъзникващите професии, от които обществото има нужда?

Бизнес лидерите имаме жизненоважна роля за израстването на следващото поколение специалисти. Нашите отговорности включват:

  1. Инвестиране в образование и курсове, като се набляга на качеството. Това включва сътрудничество с образователни институции и здравни организации от правителствения и от неправителствения сектор.
  2. Осигуряване на възможности за новото поколение да придобие практически опит, за да може да практикува и надгражда уменията си.
  3. Насърчаване на многообразието и приобщаването чрез създаване на приемаща и многообразна среда.
  4. Насърчаване на иновациите и научните изследвания с акцент върху осигуряването на финансиране, насърчаване на сътрудничеството и създаване на платформи за млади таланти, които да споделят своите идеи.
  5. Изграждане на благоприятна работна култура, която цени непрекъснатото учене, творчеството и работата в екип.

Лидерите трябва да насочват и вдъхновяват младите специалисти, като създават възможности за растеж и развитие. По този начин те гарантират подобрения в здравеопазването и подготвят почвата за бъдещи иновации в здравеопазването и извън него. Лидерите трябва да се ангажират със създаването на среда, в която младите професионалисти се чувстват ценени, включени и мотивирани да допринасят.

 _______________________________________________________________

За Рош

Компанията Рош е основана през 1896 г. в Базел, Швейцария, като един от първите индустриални производители на маркови лекарства. С годините Рош се превърна в най-голямата биотехнологична компания в света и световен лидер в областта на инвитро диагностиката. Рош се стреми към високи научни постижения, като разработва лекарства и диагностика за подобряване и спасяване на човешки животи. Рош е пионер в персонализираното здравеопазване и продължава да променя здравеопазването, за да постигне още по-голямо въздействие върху обществото. За да осигури най-добрата грижа за всеки, Рош си партнира с много заинтересовани страни по целия свят и съчетава силните си страни в областта на диагностиката и фармацията с данни от клиничната практика. Като признание за стремежа на Рош към дългосрочно планиране компанията е обявена за една от най-устойчивите във фармацевтичната индустрия от индекса за устойчивост Dow Jones Sustainability Indices за 15-а поредна година. Това отличие отразява и усилията на Рош да подобри достъпа до здравеопазване заедно с партньорите си във всяка страна, в която работи.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.