AMIRA Meditech и мисията за удължаване живота на антибиотиците -

ноември 28, 20230
Как НЕ!курсът вдъхнови създаването на иновативна компания с сферата на дигиталното здравеопазване?

 

Тя е лекар, специализиращ клинична фармакология и терапия. Той е програмист в сферата на здравните технологии. Събират ги случайността и мисията да спасяват човешки животи.

Наталия Конова и Теодор Стаменов основават AMIRA Meditech през 2022 г., водени от мисията да адресират проблема с нерационалната употреба на антибиотиците и с това да удължат живота им. Пътищата им се пресичат в преакселараторската програма на JA Bulgaria – Beyond. А вдъхновението за предприемачески начинания в здравния сектор идва по време на лекция на НЕ!курса по дигитално здравеопазване и иновации, организиран  от Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster) съвместно с JA Bulgaria.

Визията на Наталия и Теодор е AMIRA Meditech да стане най-вещата компания, работеща в посока борба с антибиотичната резистентност и да поведе дигитална революция относно употребата на антибиотиците.

Научете повече за мотивацията им да основат компания в сферата а дигиталното здравеопазване и бъдещите им планове за развитието й. 👇

1. Като начало, бихте ли ни разказали повече за обхвата на проблема с антимикробната резистентност (АМР) и как той влияе на нашето бъдеще? 

Наталия:

За жалост голяма част от обществото не е запозната с проблема с нарастващата антимикробна лекарствена резистентност (АМР). Поради редица фактори, с течение на времето патогените еволюират и стават нечувствителни към ефекта на антибиотиците, които имаме налични днес за лечение на бактериални инфекции. Някои фактори, които допълнително усложняват ситуацията:

Нови антибиотици не се откриват – след бума от открития на нови антибиотични молекули през 20-ти век, през последните десетилетия няма открити нови значими антибиотични групи и много фармацевтични компании вече намаляват усилията и финансирането на R&D отделите си от тази сфера. 

Очаква се глобалната консумация на антибиотиците да нарасне драстично – освен увеличаващата се популация на Земята се увеличава и продължителността на живота на човека, а напредналата възраст е рисков фактор за заразяването с бактериална инфекция.

Плашещи прогнози, свързани с АМР – през 2050 г. се очаква всяка година да загиват по 10 милиона души от инфекции, причинени от мултилекарствено-резистентни бактерии или т.нар. superbugs. 


Нарастващи икономически разходи, свързани с АМР и нерационалната употреба на антибиотици – днес в ЕС се губят средно по 1.5 милиарда евро всяка година, които могат да се пренасочат към други звена в медицината.

Всички тези фактори правят от ключово значение действиета на лекари и отговорните институции за запазване на ефективността на съществуващите антибиотици.  Плашещото е, че този проблем е реалност и в наши дни – аз като практикуващ лекар в Александровска болница вече се сблъсквам с него. 

2. Можете ли да обясните как AMIRA Meditech решава този проблем? Кои са основните характеристики или иновации, които отличават AMIRA Meditech?

Наталия: 

След обстойно проучване установихме, че един от основните двигатели за нарастване на резистентността е нерационалната употреба на антибиотици от лекари и от самите пациенти. Нашата мисия с AMIRA Meditech е удължим живота на антибиотиците, като оптимизираме употребата им от лекари в болнични условия и като предоставим дигитални решения, които да помогнат на болниците и институциите да се справят с резистентността както на локално, така и на интернационално ниво.

Болничният софтуер, който създадохме, съдържа в себе си медицински алгоритъм, помагащ при вземане на решение за лечение (medical algorithm for decision support), базиран на медицина на доказателствата (актуални гайдлайни и ръководства), данните за локалната резистентност и индивидуалните характеристики на пациента. Освен че дава съвет на лекаря за най-подходящ антибиотик за конкретния пациент, който е персонализиран спрямо индивидуалните характеристики, алгоритъмът взема предвид и географската локация, където се случва инфекцията, защото резистентността е различна в различните болници.

Препоръките включват кой е най-подходящия антибиотик или комбинация от антибиотици, каква доза, дозов режим и продължителност на приложение са най-оптимални и какви нежелани реакции и лекарствени взаимодействия може да се очакват, заедно с различни напомняния в хода на приложението, които гарантират възможно най-рационалната употреба на антибиотиците. Софтуерът има и ценни характеристики за ръководството на болницата и заинтересованите институции, позволяващи проследяване  на употребата на антибиотици от цялото болнично звено – за какви инфекции са се приложили, с каква продължителност, коректно ли е било приложението и др.

Ако трябва да говорим за мащаб на приложимост на решението, той е необятен – като се започне от средностатистическия лекар, борещ се ежедневно с инфекции, до ръководителите на съответното отделение, лекарите в микробиологичното звено, ръководителят на болницата и се стигне до национално ниво и Европейско ниво – да има поглед и достъп случва във всяка една болница, как се движи резистентността, а от там се стигне до европейско и глобално ниво.

Теодор:

Информацията е едно от най-ценните неща в днешно време. Бъдещите ни планове са да се развием в сферата на изкуственият интелект (ИИ). Чрез него можем да постигнем революция в навременното адаптиране на основните препоръки при лечение на дадено заболяване. Mного често анализа, за да се промени дадена препоръка е базиран на данните от много дълъг период от време, т.е. събират се данни определен период от време, анализират се и се създават или променят препоръките за лечение.

Нашето намерение е този период да бъде драстично намален, защото резистентността може да варира в много кратки периоди от време. Ако ние успеем да адаптираме препоръките към лекарите, спрямо покачващата се резистентност, това ще доведе до мигновенни резултати в борбата с резистентността.

3. Ние, в DHI Cluster, знаем, че AMIRA Meditech се справя впечатляващо напоследък и върви в правилната посока, но ни е интересно как започна всичко – какво мотивира и двама ви да се заемете с това начинание?

Наталия: 

И двамата с Тео сме алумнита на JA Bularia – взехме участие в техния преакселаратор Beyond през 2022 г.,  и сме много благодарни на програмата, защото благодарение на нея успяхме да сформираме този силен екип и да направим идеята реалност. 

Аз лично стигнах до Beyond и идеята да се занимавам с предприемачество благодарение на НЕ!лекциите на НЕ!курса по иновации, дигитализация и предприемачество в Медицински университет – София (МУ-София), организиран от Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster) съвместно с JA Bulgaria. Курсът беше съвсем нов тогава, бяхме може би едва четири или пет студента, които го посещавахме, и засягаше теми които са извън традиционната учебна програма заложена в МУ-София.

Та, една от тези НЕ!лекции беше водена от Милена Стойчева, понастоящем Министър на иновациите и растежа, която запали в мен искрата за предприемачество в контекста на здравеопазването – нещо което никога не бях чувала до преди това. Няма да забравя как бях седнала най-отпред на скамейката и слушах с удивление. Всичко ми звучеше много ново, различно и интересно. Лекцията погъделичка любопитството ми и след нея реших да разуча и задълбая в темата и така попаднах в Beyond. Поради това, смятам че този НЕ!курс е нещо невероятно, нещо което вдъхновява и разширява кръгозора и критичното мислене на бъдещите лекари и аз го подкрепям изключително много.

Теодор: 

Както Наталия спомена, запознахме се по време на преакселераторска програма на Beyond.

А как аз стигнах до там? Мой приятел ми изпрати информация случайно за програмата с цел да се включим двамата. В този момент имах лични проблеми и не бях съвсем убеден, че сега е правилния момент. Колебанието ми продължи до последния ден и без малко да изпусна срока за записване. Радвам се, че успях да се запиша и така започна историята на AMIRA. 

Трябваше да запишем видео, в което да се представим, да разкажем за себе си – интереси, компетенции, идеи и т.н. Така попаднах на видеото на Наталия, тя доста разпалено говореше за идеите си в здравеопазването, а аз проявявах голям интерес към този сектор и реших да се свържа с нея.

Така започна всичко.

Наталия: 

Реално темата за антибиотичната резистентност е близка и до двама ни – моята докторантура беше на тази тема, а Тео се е сблъсквал с проблема в личния си живот. Не е просто да сме си измислили идея, а наистина горим за нея. Проучвайки проблема видяхме, че много какво да се направи по въпроса. Всъщност валидацията от много хора, институции и навързани събития, ни даде куража, че сме на правилната вълна.

След като спечелихме българския Beyond, след което отидохме в Естония, където представяхме България. Спечелихме 2 награди на Intel, които проактивно се свързаха с нас и ни тласнаха да работим с ИИ. Имах честта да бъда поканена няколко пъти в Европейската комисия, единият път лично от  г-жа Мария Габриел, където  работехме по проблеми свързани с предприемачеството и антибиотичната резистентност.  Намерихме и партньори – инвеститори – Иновейшън Кепитал и Сирма, заедно с които сме почти готови с нашето MVP, което скоро ще се предлага на пазара.

4. Колко голяма според вас е ролята на образователните институции/медицинските университети за възпитаването на предприемаческо мислене у бъдещите лекари?

Наталия:

Говорейки от личен опит като лекар, който в студентските си години е бил фокусиран в медицината – без допир до финанси, счетоводство, маркетинг и т.н., средата ми допреди да вляза в Beyond не беше най-стимулиращата за предприемачески действия. За това смятам, че е много важно да има курсове, подобни на този на Клъстера, които стимулират и насърчават мисленето на студентите извън рамките.

Такъв тип обучения и курсове трябва да са поощрявани, за да могат те да дадат уменията нужни на един предприемач да се почувства компетентен и готов да скочи в света на бизнеса с увереност. Още повече, че има осезаем глад за предприемачи в медицината и хора, които са компетентни в двете сфери са много ценни.

5. Създаването и особено поддържането на стартъп в областта на здравните технологии със сигурност не е лесна задача – кои бяха най-големите ви предизвикателства по пътя и какво ви караше да продължавате?

Теодор: 

Целият път по развиването на технологичен стартъп си е едно голямо предизвикателство, особено ако той е в дигиталното здравеопазване, тъй като това е един по-консервативен сектор.

Една от най-големите трудности е и ще бъде да изградим доверие в новите технологии и иновациите в медицината, защото в момента има лек отпор да това да се случи. И тук не става въпрос само за България, а като цяло в Европа. 

Колкото и трудно да е това предизвикателство пред нас, мотивацията от това да знаеш, че твоето решение може да спаси човешки животи, е нещото което ни движи да вървим напред и да не се отказваме, въпреки всички препятствия по пътя.

Дори в момента, докато водим този разговор, умират хора, в следствие на резистентни бактерии или т.нар. superbugs. За мен би било огромен успех, ако успеем да спасим дори един човешки живот. Това е изключителна мотивация за нас, защото вярваме, че можем да обърнем тенденциите и да се справим с проблема с резистентността.

6. Каква е визията ви за бъдещето на вашата компания за здравни технологии във връзка с АМР? Има ли предстоящи планове или иновации, които можете да споделите с нас?

Наталия: 

Да станем най-вещата компания, работеща в посока борба с антибиотичната резистентност и да направим дигитална революция  относно употребата на антибиотици.  

Теодор: 

Имаме много ясна визия как искаме да се развиваме в бъдеще и тя беше изградена още в първите ни разговори с Наталия – искаме да сме разпознаваемата компания, която се бори с антибиотичната резистентност, т.е. ако някоя болница иска да реши този проблем, да знае че ние сме там и имаме целия ресурс, чрез който да ѝ помогнем да се справи ефективно с антибиотичната резистентност.

7. Какво бихте посъветвали настоящите студенти по медицина и/или практикуващи лекари, които обмислят създаването на стартъп в сектора на дигиталното здравеопазване

Наталия: 

Първо, бих посъветвала младите студенти по медицина да се включват активно в преакселараторски и акселараторски програми, независимо към коя организация са. Това е един чудесен модел, в който влизаш, дори да нямаш конкретна идея или екип и в рамките на месеци можеш да сътвориш нещо приложимо, което има реално бъдеще. Няма как да пропусна да препоръчам посещаването на НЕ!курса на Клътера, който също помага за развиване на предприемаческото и критично мислене в сферата на дигиталното здравеопазване, предоставяйки възможността за среща със забележителни личности, които са преуспели в тази сфера. Също така ако нещо им се върти в главата, да се усмелят да поговорят с потенциални клиенти, за да валидират идеите си!

Теодор: 

Напоследък забелязвам, че много хора се опитват да развиват проекти или идеи сами. Моят съвет е да потърсят съмишленици, с които да се движат напред и развиват, само обединени можем да успеем…

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.