Дигиталната трансформация – в подкрепа на регион Пловдив -

октомври 13, 20230

На 12 октомври 2023, в дома на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив, се проведе събитие за ефективно интегрирано общинско здравеопазване, посредством дигитална трансформация на сектора, организирано от Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, Медицински Университет-Пловдив  и Община Пловдив. Темата бе посветена на „Дигиталната трансформация в подкрепа на здравеопазването в регион Пловдив“ и събра експерти в областта на здравеопазването, академията и дигиталните иновации в лицето на Мира Ганова, Изпълнителен директор на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, Радой Павлов, почетен член на Клъстера и ръководител отдел „Дигитална архитектура“ в Университетска болница Цюрих, проф. Благой Маринов, зам. ректор на Медицински Университет Пловдив и Мирослав Беляшки, началник отдел „Канцелария на кмета и протокол“ Община Пловдив.

Дискусията акцентира върху важността на дигиталната трансформация  на сектора като ключов похват за създаване на предвидимост и прозрачност в здравеопазването, както  и повишаване ефективността и устойчивостта на цялата система. Не на последно място, бяха изведени явните ползи за пациентите в по-добър достъп и покритие на здравните услуги, подобрени здравни резултати благодарение на интегрирането на новаторски модели за превенция, диагностика и лечение. Дискусията не подмина и темата за необходимостта от повече инвестиции в здравния сектор, които ресурси обаче да бъдат правилно разпределение за целите на пълноценна дигитална трансформация. Фокус се постави и върху разходоефективността на сектора и  възможността да се оптимизират разходите и дори да се генерират спестявания, благодарение на реформирането на здравния сектор чрез интегрирането на технологични решения.

Мира Ганова, Изпълнителен директор на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, подчерта важността на създаването на интегрирана здравна екосистема на регионално ниво, чрез проактивното участие на всички заинтересовани страни в процеса, което да доведе до постигане на по-добри здравни резултати за пациентите в региона, облекчаване на оперативната и административна дейност на заетите в сектора медицински специалисти. „Още повече, иновациите и дигиталните решения са на лице и ние в Български клъстер за дигиталните решения и иновации в здравеопазването имаме абсолютна готовност да съдействаме с нашата експертиза за стартиране на дигиталната трансформация на регионално ниво“, допълни тя.

Проф. Благой Маринов, заместник-ректор на Медицински Университет-Пловдив, фокусира вниманието към потенциала на медицинските университети в изграждането на интегриране здравна екосистема в Регион Пловдив: „Университетите имат потенциала и капацитета да бъдат движещата сила зад дигиталната трансформация в здравеопазването. В този контекст, data center-ът, който беше изграден в Медицински Университет-Пловдив, представлява съществен ресурс за нас. Този център позволява усъвършенстване на обработката и съхранението на медицински данни, което е от съществено значение за подкрепа на дигиталната трансформация в здравеопазването. Университетите могат да бъдат двигател на иновациите и да подпомогнат създаването на бъдещето на здравеопазването в региона.“

В рамките на своето представяне, Радой Павлов отбеляза, че дигиталната трансформация изисква конкретна визия и стратегия, съгласувана и изградена с участието на всички заинтересовани страни, които да предприемат действия, за по-ефективно здравеопазване и повишени здравни резултати на пациентите в региона. Радой сподели своя опит от работата му в Университетска болница Цюрих, като на база на споделеното участниците се обединиха, че основен приоритет за регион Пловдив би бил „Оперативното съвършенство“, а именно ефикасни административни и оперативни процеси, медицински пътеки и персонализирани грижи. Бяха идентифицирани конкретните заинтересовани страни, а именно гражданите в регион Пловдив, Община Пловдив, здравните заведения на територията, Пловдивския университет, които следва да работят съвместно за случване на дигиталната трансформация и за централизиране на здравните данни на пациентите. Сред конкретните предложения и конкретни дейности, бяха обсъдени:

  1. Обмен на данни. Създаване на единен процес за обмен на данни посока университет и общинско управление; Използване на стандарти и добри практики; Регламентиране и вторичната употреба на здравни данни.
  2. Модернизация и дигитална трансформация. Създаване на шаблон за модернизация на общински здравни заведения; Бързи положителни резултати; Подготовка за законодателните промени напр. в сферата на телемедицински услуги).
  3. Спешна помощ. Спешна помощ генерираща стандартизирана здравна информация; Интегриран, дигитализиран процес; Създаване на пилотен проект

Експерти в община Пловдив, в лицето на Мирослав Беляшки, началник отдел „Канцелария на кмета и протокол“ Община Пловдив, изразиха своята готовност за действие и подкрепа за стартиране на дигитализационен процес в общината, който да бъде надпартиен и експертен и, който да постави здравето на хората като приоритет.  Участниците изразиха увереност, че с воля и ангажираност, дигиталната трансформация може да бъде успешно реализирана на регионално ниво.

Други референции и повече информация:

https://www.marica.bg/plovdiv/zdraveopazvane/obshtinata-podgotvq-digitalnata-transformaciq-na-plovdivskoto-zdraveopazvane

https://bnr.bg/plovdiv/post/101890563/informaciata-v-zdravnata-sistema-e-v-pomosht-na-lekari-i-pacienti

 

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.