Подпомагане на иновациите в здравеопазването: среща на DHI Cluster с Министъра на Здравеопазването" -

октомври 6, 20230

На 5 Октомври 2023, в Министерството на здравеопазването, се проведе среща на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването с министъра на здравеопазването Проф. Христо Хинков. Клъстерът беше представен от Мира Ганова, изпълнителен директор, Д-р Росен Димитров, председател на УС и Павел Панайотов, член на УС.

По време на срещата бяха обсъдени три основни теми:

I. Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.:

  • Становището на Клъстера по отношение на публикувания Проект на стратегия;
  • Потенциалната роля на Клъстера в заложения в нея консултативен съвет;
  • Нуждата от създаване на публичен орган за дигитално здравеопазване към Министерството на здравеопазването, който да гарантира силно национално лидерство, ефективно управление и равитие на експертен потенциал в областта на дигиталната трансформация на сектор здравеопазване;
  • Вторична употреба на здравни данни с цел научни изследвания и развитие на иновации.

II. Инвестиционни проекти в Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България: 

  • Национална дигитална платформа за медицинска диагностика;
  • Дигитална трансформация на Български пощи за предоставяне на базови телемедицински услуги по диагностика в отдалечени населени места, в които липсва здравно обслужване.

III. Инициатива за организиране на съвместно събитие между МЗ и Клъстера, насочено към осведомяване на обществото за това, какво са здравните данни, какво е тяхното значение за Българските граждани, какви са начините за достъп до тях и  възможностите, които предоставят за повишаване на прозрачността и контрола на всички осъществявани дейности в системата на здравеопазване.  

Българският клъстер за дигитални решения в здравеопазването обединява на 50 организации в здравния сектор и вече 5 години работи за устойчиво и ефективно здравеопазване, основано на данни, технологии и иновации. Устойчивите политики и стратегии в здравеопазването са ключови за постигането на целите на организацията. Работата с основните заинтересовани страни и институции по тези теми е важна част от дейността.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.