Един филм който поражда много въпроси и дава някои отговори - Прожекцията на документалния филм КОД:ЖИВОТ в МУ-Пловдив -

август 7, 20230

 

Подтикваща към размисъл история, пълноценна дискусия, заразен ентусиазъм и обнадежденост за бъдещето на дигиталното здравеопазване. Така, накратко, може да бъде описана прожекцията на документалния филм КОД:ЖИВОТ в гр. Пловдив, състояла се на 26 юли, 2023г., в АУЛА МАГНА на Факултета по дентална медицина, миналата седмица. Представената във филма история не само завладя сърцето и ума на своите зрители, но и представи значението на технологиите за създаването на по-устойчива здравна система, способна да повиши благосъстоянието на обществото.

Проф. д-р Благой Маринов

Прожекцията на документалния филм, вдъхновен и създаден от Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster), се осъществи с неотлъчната подкрепа на Медицински университет-Пловдив (МУ-Пловдив) и повдигна важни и неотменни за бъдещето на българското здравеопазване теми, сред които и значението на образователните институции в стимулиране на процеса на дигитализация на здравеопазването.

На събитието присъстваха д-р Калин Калинов – директор на дирекция „Здравеопазване” в Община Пловдив, д-р Веселка Христамян – председател на Комисията по здравеопазване към Общинския съвет, г-жа Мира Ганова, изп. директор на Клъстера (DHI Cluster), д-р Росен Димитров, председател на УС на Клъстера, както и членове на ректорското ръководство, в лицето на проф. д-р Мариана Мурджева – ректор на МУ-Пловдив, и проф. д-р Благой Маринов – зам.-ректор по научноизследователска дейност на МУ-Пловдив и директор на Медицинския симулационен тренировъчен център,  преподаватели, студенти, служители и гости.

Според Проф. д-р Мариана Мурджева, КОД:ЖИВОТ е  филм, който „поражда много въпроси и дава някои отговори,“ що се касае до здравната система в страната. „Това че прожекцията на филма е точно тук в този университет не е никак случайно. Както е споменато във филма, за да бъдат възможни дигиталните решения в здравеопазването, трябва да започнем от внедряването им в обучението. Това е една от мисиите на нашия университет, мисия която през  последните четири години следваме неотклонно,“ добави още тя.

Проф. д-р Благой Маринов, който беше домакин и основен ентусиаст за осъществяването на прожекцията, също изрази своята благодарност за възможността КОД:ЖИВОТ да бъде представен пред общността и здравните среди на Пловдив. С това начинание, според него, се открива дискусията за това колко ключова е ролята на учебните заведения в дигитализацията на здравеопазването и как те могат да послужат като мост между „къде сме в момента и къде искаме да бъдем.“

Според д-р Росен Димитров, през последните години, страната полага все повече усилия за оптимизиране и акселариране на процеса на здравната дигитализация. „В България се случват положителни неща, каза той, след като цитира данни, публикувани от „Информационно обслужване,“ касаещи се до дигитализацията на здравните услуги.

С позитивни виждания за бъдещето на българското здравеопазване сподели и д-р Калин Калинов. Според него, засегнатата във филма тема е „многопластова и със сигурност дава начало на дебат, който ще продължи във времето“. Но бидейки „притиснати до стената,“ обществото и управляващите органи трябва да сведат този дебат до възможно най-положителен и навременен изход. „Аз смятам, че бъдещето е близко“, завърши той.

Прожекцията на КОД:ЖИВОТ в МУ-Пловдив е едно от многото начинания предприети от Клъстера за стимулиране на сътрудничеството между различни институционални звена с цел подпомагане на здравната дигитализация на едно по-мащабно ниво чрез силата на проактивността.

„Изключително впечатлена от това което университета прави и се надявам много повече хора да бъдат заразени с ентусиазма на МУ-Пловдив и с техния хъс за промяна, защото пътят към една успешна дигитализация, несъмнено, е труден. Той включва много стрес и поражда резистентност поради еволюиращия си характер. Начинът да преодолеем тази резистентност и да вървим заедно с развитите здравни общества, се крие в това да бъдем проактивни. Не можем да седим. Не можем да чакаме. Трябва да действаме!“, заяви Мира Ганова, изпълнителен директор на Клъстера, в заключителната част на събитието.

 

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.