В Симулационния тренировъчен център на МУ-Пловдив: Модерните технологии оформят академична общност с нова визия за медицинското образование -

юли 17, 20230

 

„Най-важното е да обучаваме нашите студенти и специализиращи лекари в модерна образователна среда и с най-новите технологии. Затова изградихме най-иновативната структура на Медицинския университет-Пловдив – Медицинския симулационен тренировъчен център (МСТЦ)“, смята проф. Благой Маринов, заместник-ректор по научноизследователската дейност на Медицинския университет в Пловдив и директор на Симулационния център. Той е убеден, че се е оформила академична общност с нова визия за медицинското образование смяна на досегашната парадигма за обучение на бъдещите лекари при леглото на болния с нова – ускорено изграждане на процедурна компетентност, без да е компрометирана сигурността на пациентите.

Симулационният център е оборудван с гама от апарати таск-тренажори за овладяване на ежедневни процедури и манипулации, реалистични кибернетични манекени, използвани за трениране на клиничното мислене и развиващи способностите за вземане на решения, най- авангардни симулатори за виртуална реалност в областта на ендоскопията, артроскопията, лапароскопската, ендоназалната и очната хирургия, инвазивната кардиология и т.н.

проф. Благой Маринов

Благодарение на отличната си материална и кариерна осигуреност МСТЦ е национална база за продължаващо медицинско образование и е сертифициран от Американския колеж по хирургия (American College of Surgeons – ACS) като акредитиран образователен институт. Той е единственият в Източна Европа и един от шестте признати от ACS в цяла Европа.

Само за последната година в Симулационния център са осъществени над 340 обучения, 32 семинара с електронни стандартизирани пациенти, 2 национални уъркшопа, организирани по линия на студентския съвет и Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ). Тук се обучават и общопрактикуващи лекари, специализиращи обща медицина. Учените от Симулационния център поддържат и собствен канал в YouTube на български и английски език, така че повече студенти и лекари да имат достъп до качествени обучителни материали.

 

Източник на статията: Марица 

https://www.marica.bg/plovdiv/zdraveopazvane/v-simulacionniq-trenirovachen-centar-na-mu-plovdiv

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.