Изграждане на бъдещето на здравното предприемачество с целенасочена визия -

май 30, 20230

 

От идея до постижение: Пътят на Ocean Investments към преструктуриране на здравното предприемачество

 

Всеки ден секторът на здравеопазването е изправен пред нови предизвикателства, които изискват иновативни решения. Нуждите на пациентите непрекъснато се менят и здравните системи трябва постоянно да се адаптират, за да ги адресират. Създаването на иновации, обаче, не е самостоятелен процес. Необходими са общи усилия на процъфтяваща екосистема от междуотраслови сътрудници, всеки от които допринася със своите уникални ресурси, опит и ценности, за да се постигне реален ефект.

В основата на тези колективни усилия са заинтересованите страни, които работят неуморно за реализирането на иновативни решения. Чрез постоянно взаимодействие и активен обмен на ресурси, ноу-хау, информация и ценности тези заинтересовани страни си сътрудничат, за да създадат процъфтяваща екосистема, която подкрепя своите участници и дава възможност за по-нататъшен успех. Предприемачите, в частност, имат възможност да се учат, развиват и да правят иновации заедно, създавайки обща визия за бъдещето на здравеопазването. За тези, които се стремят да движат промяната, подкрепата на тези заинтересовани страни е безценна.

Инвеститорите играят ключова роля в реализирането на иновативни идеи и в оформянето на бъдещето на нашето общество. Те предоставят необходимата подкрепа на предприемачите, като им дават възможност да превърнат идеите си от обикновена концепция в реалност, от която могат да се възползват милиони хора. В сектора на здравеопазването тази подкрепа е още по-важна. За да се създаде устойчива и ефективна здравна екосистема, са необходими не просто финансови средства – необходима е уникална комбинация от иновативни модели за финансиране и стратегическа подкрепа, която да помогне за преодоляване на сложността на сектора.

Тук идват Ocean Investments. Те не са просто поредната частна инвестиционна компания, която просто предоставя финансова подкрепа и стои настрана. Точно обратното – те участват активно в процеса, като предлагат стратегически насоки и подкрепа, за да помогнат на партньорите си да се ориентират в постоянно променящия се пейзаж на здравната индустрия.

Ocean Investments е семейна компания, която се гордее, че подкрепя технологични иноватори в ранен етап на развитие по целия свят. С фокус върху сътрудничеството и споделена визия за по-добро бъдеще, компанията се стреми да бъде нещо повече от инвестиционна компания – нейната цел е да бъде истински партньор за тези, които искат да променят света.

Атанас Симеонов; Източник: Ocean Investments

Страстта към създаване на положителен ефект върху обществото е не само бизнес мисия, но и лична кауза за основателя на Ocean Investments – Атанас Симеонов. Неговата визия за по-добро бъдеще и решимостта му да го осъществи са движещите сили на успеха на компанията вече повече от три десетилетия. Като истински посланик на здравето, Симеонов осъзнава важността на иновациите в здравеопазването и се ангажира да дава възможност на предприемачи, които споделят същата визия.

Когато става въпрос за инвестиции в сектора на здравеопазването, Ocean Investments имат ясна визия и мисия. Компанията се фокусира върху подкрепа на проекти, които насърчават здравето и превенцията на болестите чрез технологии и автоматизация. Те инвестират в компании, които използват най-съвременни технологии за подобряване на резултатите на пациентите, като например диагностични инструменти, базирани на изкуствен интелект, или носими устройства, които следят жизнените показатели. Една от компаниите в портфолиото им например е разработила платформа, която помага на пациенти с хронични заболявания да управляват по-добре здравето си, като им предоставя персонализирани насоки и подкрепа.

Целта на компанията не се свежда само до инвестиране в иновативни технологии – Ocean Investments имат за цел да инвестира в културна трансформация и да образова хората да водят по-здравословен начин на живот. Ето защо Ocean Investments подкрепя компании, които насърчават здравословния начин на живот и предоставят образователни ресурси на пациентите, като например мобилно приложение, което помага на потребителите да проследяват физическата си активност и храненето си, или телездравна платформа, която свързва пациентите с диетолози и фитнес треньори.

„Ние не искаме просто да инвестираме в нови предприятия. Искаме да оказваме положително въздействие и да променяме средата към по-добро, като предоставяме здравни решения за удължаване на живота“, споделя Атанас Симеонов, главен изпълнителен директор на Ocean Investments.

От Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster) сме въодушевени от факта, че Ocean Investments е официален партньор в мисията ни да стимулираме иновациите и дигиталната трансформация в здравната индустрия. С общата ни визия за създаване на устойчива екосистема, която поставя пациента в центъра, партньорството ни с Ocean Investments ще ни помогне да ускорим разработването и внедряването на дигитални здравни технологии, които могат да подобрят резултатите за пациентите и да повишат ефективността на предоставянето на здравни грижи.

Като частна инвестиционна компания с фокус върху технологични иноватори на ранен етап в здравната индустрия, Ocean Investments носи богат опит и експертиза. Тяхната инвестиционна философия съвпада напълно с нашите цели за насърчаване на здравето, технологии за превенция на заболяванията и автоматизация, както и за културна трансформация и образоване на пациентите. Очакваме с нетърпение да работим в тясно сътрудничество с Ocean Investments, за да идентифицираме и подкрепяме иновативни стартъпи в областта на дииталното здравеопазване, които могат да доведат до положителна промяна в сектора.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.