Forbes Healthcare Summit 2023: Анатомия на Иновациите -

май 11, 20230

На 26 Април, 2023г. /сряда/ за поредна година се проведе форумът Healthcare Summit 2023, организиран от Forbes Bulgaria, със експертно съдействие на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster). Тазгодишното издание беше концентрирано около темата „Анатомия на иновациите,“ реферираща към новаторският подход при намиране на решения за съвременните проблеми в здравния сектор. Събитието събра на едно място водещи лидери в сектора, обединени от общата цел да инициират и подкрепят трансформацията на здравеопазването, посредством прилагане на иновативни дигитални решения, които да подкрепят създаването на устойчива и ефективна здравна система в полза на пациентите. Сред тях бяха повече от 10 компании и експерти от общността на DHI Cluster Bulgaria (FindMeCure, Sqilline, Roche, Ocean Investments, MySynergy, IQVIA, B EYE, Hubis Ltd., NRETIA Health, Медицински университет-Пловдив, Д-р. Александър Симидчиев, Д-р. Бранимир Радуилов и др.), чиито дейности имат значителен принос за осъществяването на тази трансформация в световен мащаб.

Събитието протече в три части, като всяка беше посветенa на различен аспект от здравната система и включваше тематични панелни дискусии, вдъхновяващи презентации и реални демонстрации.

Първата част на събитието фокусира вниманието на публиката върху лечението от ново поколения и възможностите за създаване на иновативни здравни модели и реализиране на фокусиран подход за персонализирана медицина. Панела стартира с дискусия на тема „Иновации и добри практики в държавната администрация“, проведена между Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и Галина Стоева, главен секретар на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), модерирана от Д-р Росен Димитров, председател на УС на DHI Cluster. Разговорът насочи вниманието на присъстващите към по-доброто функциониране на българската администрация и нуждата от създаване на по-оптимизирани и ефективни процеси, както и от промяна в начина на  мислене, за да се осъществи внедряването на иновации и добри практики, работещи в полза на пациента.

В този контекст, Кирилов сподели, че основната цел на ИАЛ през последните години е тя „да става една все по-модерна институция,“ отговаряща на стандартите и нивото в развитите европейски страни. Според Кирилов „дигитализацията е неизбежен път, по който институциите са поели и е въпрос на време тя да се случва в по-мащабни измерения.“ Той допълни, че осъществяването на тази цел е свързана с полагане на съвместни усилия между институциите.

„Изпълнителната агенция по лекарствата е една отворена и открита агенция за комуникация, което ни дава възможност по-бързо да идентифицираме реални проблеми и съответно по-бързо да намираме решенията за тях,“ сподели Кирилов.

Важността на откритостта и комуникацията в контекста на изграждане на една по-устойчива здравна система беше изтъкната и от Стоева. Според нея, „всички успехи на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти се дължат на добрата междуинституционална комуникация, както и „бутиковият и иновативен“  екип, отговорен за въвеждането на модерни технологии, припознати и на европейско ниво като добри практики в сектора.

Лука Чичов, генерален мениджър на IQVIA за Централна и Източна Европа, засегна темата за иновациите в персонализираната медицина и навлизането на така наречените  advanced therapiesв здравните практики. Той представи глобалните тенденции свързани с различните иновативни терапии,  възможностите и предизвикателствата свързани с тях, както и какво може да допринесе за техния по-широк достъп както в региона, така и в рамките на България. Според Чичов, „вземайки предвид динамичните времена, в които живеем и безпрецедентният напредък в иновативните терапии, поглеждайки холистично към основните фактори, България е на добър път в контекста на добрите практики в здравеопазването.“

Мая Златанова, съосновател на FindMeCure, представи темата за клиничните проучвания като ключ към стотици нови терапии. Тя изтъкна, че платформата FindMeCure е създадена да свързва търсещите лечение пациенти с индустрията, нуждаеща се от хора, които да се включат в клинични изпитвания. По-този начин, платформата се явява „моста между иновативните решения и пациентите, които се нуждаят от тях.“

Източник: Forbes Bulgaria

Фокусът на презентациите и дискусиите през втората част на събитието беше върху бъдещето на медицинското образование. Сред разгледаните теми по време на тази част бяха методите за преобразяване на образованието в по-релевантно на съвремието ни и предпоставките лекарите да развиват нови компетенции, които да ги подготвят по-добре за реалната практика и бъдещето управление на различни здравни структури и клиники.

Проф. д-р Благой Маринов, зам.-ректор на МУ-Пловдив директор на Медицинския симулационен тренировъчен център към МУ-Пловдив, представи предимствата на  симулационната медицина. Според проф. Маринов е нужна промяна в парадигмата на здравното обучение, която към днешна дата се уповава на принципа на учене „до леглото на болния,“ което е немислимо в контекста на технологичния напредък на 21 век. Проф. Маринов изтъкна, че „съществуващите обучителните програми трябва да се адаптират към реалностите на новия свят, чрез повече ангажиране в симулационно обучение.

Източник: Forbes Bulgaria

В дискусия проведена между д-р Александър Симидчиев, началник отделение в Централна клинична база на Медицински институт на МВР, Дарина Стоянова, президент на Асоциацията на студентите медици в България – София,  проф. Арман Постаджиян, зам.-декан по следдипломно обучение в Медицинския факултет към МУ-София и модерирана от Д-р Бранимир Радуилов, здравен експерт, се обсъди  важността от релевантно медицинско образование, което стимулира прилагане не иновативни подходи и решения от страна на бъдещите здравни служители.

„За да има иновации, трябва да има хора, които ги разбират и прилагат в ежедневието си,“ подчерта Радуилов.

Източник: Forbes Bulgaria

Третата част на събитието беше посветена на темата за данните и технологиите.

Десислава Михайлова, съосновател и изпълнителен директор на Sqilline зададе тон на темата като насочи вниманието на присъстващите към важната роля, която играят събирането и анализът на данни при предоставянето на ценна информация, касаеща здравето на пациентите.

Източник: Forbes Bulgaria

Неимоверно, се засегна и темата за екосистемния подход в контекста на здравните данни и иновации в разговор между Хишам Сабри, генерален мениджър на Roche Bulgaria и Енея Георгиева, редактор във Forbes България.

Когато си говорим за данни в контекста на здравеопазването, нямаше как да не се засегне темата за качественото им събиране, анализ, и защита. Именно това беше посоката на дискусията проведена между Йордан Илиев, съосновател на MY Synergy, Стоян Терзиев, мениджър в B EYE,  Красимир Коцев, основател на SoCyber, модерирана от Мира Ганова, изпълнителен директор на DHI Cluster. Участниците се съгласиха с твърдението на директора на MY Sunergy, че „без дигитални данни, няма медицина.“ Още повече – според дискутиращите, тези данни могат да ни служат единствено, ако са правилно въведени и анализирани от човека, определен за тази задача, което повдигна въпроса и за човешкия фактор в процеса на структуриране, стандартизиране и анализиране на здравните данни.

Последната дискусия, проведена между Христо Бучков, основател на Hubis и Д-р Атанас Пелтеков, лекар на арктическата ни база на о-в Ливингстън и модерирана от Златина Георгиева, редактор във Forbes България, отведе присъстващите извън пределите на обозримия свят, а именно в Антарктида. По време на дискусията, се засегна темата за телемедицината и нейният принос за здравеопазването в най-отдалечените точки на земята.

Източник: Forbes Bulgaria

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.