Четвърта поредна година се провежда Курс по дигитализация и иновации в МУ – София -

март 14, 20230

На 8 Март 2023, в медицинския факултет към МУ-София, се състоя първата лекция за втория семестър на свободно-избираемият НЕ!курс „Дигитализация и иновации в медицината“. В рамките на срещата със студентите се направи преглед на темите от първия модул и се очертаха насоките за втория.

Д-р Росен Димитров, председател на УС на DHI Cluster

Курсът се организира за четвърта поредна година от медицинския факултет на МУ-София по инициатива на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria) и с подкрепата на JA Bulgaria. Лекциите се провеждат всяка сряда и събират на едно място повече от 250 студента, които получават основни познания за възможностите на съвременното здравеопазване, дигитализацията и иновациите в медицината. Предимство за студентите е срещата с представители на иновативния бизнес в здравния сектор и възможността за отворена дискусия по теми от реалния живот, свързани с тяхното професионално развитие.

Курсът ще продължи през учебната 2022/2023 с втория модул, който ще се фокусира върху конкретни здравни технологии, които търпят бързо развитие през последните години и вече навлизат в медицинската практика. Прецизна медицина, телемедицина, изкуствен интелект, анализ на данни от реалната практика, хибриден подход в клиничните изпитвания, киберсигурност са част от темите, с които ще бъдат запознати студентите. Гост-лектори ще бъдат здравни експерти от технологични компании, фармацевтичната индустрия, лечебни заведения и други организации, свързани със сектора. Акцентът ще падне върху изграждането на здравеопазване, основано на данни, технологии и иновации, което е в полза на гражданите и подпомага ежедневната работа на медицинските специалисти.

Основната цел, която си поставяме е да покажем на студентите, че развитието на медицината и здравеопазването напредват с изключително бързи темпове и ако искаме да бъдем част от тези процеси е нужно ежедневно да развиваме умения като критично мислене, лидерство, познаване на здравеопазването и новите здравни технологии. Отворената дискусията и актуалните теми правят курса предпочитан от много студенти от всички курсове на медицинския факултет на МУ-София.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.