10-ти Национален Фарма Форум - Нуждата от сътрудничество между фарма индустрията и държавата за осигуряване на по-качествено здравеопазване -

март 1, 20230

На 28.02.2023 (вторник), Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria) взе участие в Юбилейното десето издание на националния Фарма форум на Мениджър на тема: Посрещане на потенциални нови здравни кризи и как държавата и фарма индустрията могат да си взаимодействат още по-ефективно по пътя към осигуряването на все по-добър достъп до качествено здравеопазване.

Събитието се състоя в три панела, първият от които („Визия за бъдещето“) обхвана здравето на нацията – предизвикателства, прогнози, решения, развитие на политики и практики за осигуряване на равнопоставен достъп до здравеопазване и намаляване на регионалния дисбаланс, както и ролята на институциите за стимулиране на иновациите във фарма индустрията. Вторият панел („Цената на отложеното здраве“) насочи вниманието към темата за посрещането на бъдещи здравни рискове и как подобряването на здравните показатели на населението трябва да се утвърди като водеща, но и споделена национална цел.

Модератор на третият панел („Дигитално здраве 2023 г.“) беше  Мира Ганова, директор на DHI Cluster Bulgaria, а участие взеха проф. д-р Иво Петров, съосновател на Аджибадем Сити Клиник, Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата и Георги Костадинов, съосновател и технически директор на Kelvin Health.

проф. Иво Петров, Мира Ганова, Илияна Паунова, Георги Костадинов (от ляво на дясно) Source: Manager

В своята презентация Мира Ганова подчерта, че дигиталната трансформация на сектора не се състои единствено в създаването и интегрирането на нови технологии, а е по-скоро възприемане на нов начин на мислене и трансформиране на бизнес структурата, начина на работа и промяна на процесите. Дискусията даде ценни познания за проблемите, пред които е изправена българската здравна система и потенциала на дигиталното здравеопазване за справяне с тях. Застъпена беше и дългосрочната визия за развитие на устойчиво и ефективно здравеопазване, където пациента и неговите данни са позиционирани в центъра на системата. Панелът акцентира и върху стратегическите действия за постигане на по-добри здравни резултати, които минават през създаване на дългосрочна секторна стратегия за дигитализация, достъп до данни и тяхното ефективно използване в подкрепа развитието на иновации и технологии, равенство в достъпа до медицинска грижа, изграждането на рамка, която да подкрепя и оперативна съвместимост за целите на анализ и утилизация на данните.

„За тази цел обаче, е важно да има ясна стратегическа визия за започване на дигитализационния процес, но не като технологичен проект, а като еволюционен процес, който стартира с промяна в начина на мислене и възприемане на технологиите като инструмент за справяне със съвременните предизвикателства на сектора. “ сподели още Мира Ганова.

В отговор на въпроса какво е дигитално здравеопазване от перспективата на медицинските специалисти, проф. Иво Петров сподели, че „дигиталната трансформация в здравеопазването е вече факт в глобален и европейски мащаб,“ и че тя съдейства в „ранната диагностика, индивидуализираните решения в полза на пациентите и спасяването на животи.“

Проф. Петров допълни, че за тази цел трябва да има ясна политическа воля и отговорност, така че дигитализацията на сектора да се превърне в паритетна тема за обществения и политически дневен ред.

Г-жа Илияна Паунова представи първия електронен дигитален проект за верификация на лекарствата, който представлява уникален идентификационен код, който може да бъде интегриран във всички дигитални  и болнични системи, с цел дигитална трансформация сред фармацевтите. Тя допълни, че въвеждането на технологиите сред ползвателите им е ключово за пълноценното развитие на дигиталната трансформация във всички вертикали на сектора.

В края на дискусията се засегнаха изключителни интересни и важни въпроси относно развитието на технологиите и изкуствения интелект в полза на лекарите и пациентите. Георги Костадинов от Kelvin Health, член на DHI Cluster, допълни панела, като даде важна информация относно приноса на технологиите и изкуствения интелект към облекчаване ежедневието на лекари и пациенти, като подчерта, че технологиите не могат да изместят контакта между лекар и пациент, а целят да автоматизират определени повтарящи се процеси, така че да подредят огромния обем от информация и да освободят време на специалистите, за да могат да се грижат ефективно за своите пациенти.

Панелът завърши с ясното послание, че консолидацията на усилия, експертиза и визия за развитието на сектора, е ключа към успешна дигитална трансформация, в която всяка една заинтересована страна има възможността да добавя стойност чрез спецификата на познанията си.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.