ПАЦИЕНТЪТ в процеса на дигиталната трансформация на здравеопазванетo -

февруари 28, 20230

На 24.02.2023 /петък/, Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria) взе участие в онлайн конференция на тема „Дигитално здраве – пътят за овластяване на пациентите и активното участие на гражданите в решенията и процеса, свързан със собствените им живот и здраве.“ В събитието се включиха Мира Ганова, изпълнителен директор на Клъстера и Д-р Росен Димитров, председател на УС на Клъстера, в ролята на модератори в дискусионен панел „Дигиталнaтa трансформация в здравеопазването – мястото на индивида/пациента.“ По време на панела беше засегнат въпроса за ролята на неправителствения сектор в дигитализацията на здравеопазването и приносът на DHI Cluster Bulgaria в създаването на силна експертна общност, която притежава опита и експертизата да подпомага развитието на дигитализационния процес в държавата.

“DHI Cluster спомага изграждането на експертна общност, която чрез своята разностранна експертиза съдейства за по-доброто управление на здравния сектор. Дигитализацията е просто инструмент,  който подкрепя създаването на устойчиво и ефективно здравеопазване в полза на хората. За тази цел обаче, е важно да има ясна стратегия за започване на дигитализацията, но не като технологичен проект, а като еволюционен процес, който стартира с промяна в начина на мисленe и възприемане на технологиите като инструмент за справяне със съвременните предизвикателства на сектора. “ сподели Мира Ганова, изпълнителен директор на DHI Cluster Bulgaria, в отговор на засегнатия въпрос.

Събитието беше организирано от  Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) и събра на едно място местни и международни представители от дигиталния здравен бизнес, медицински специалисти, специалисти в сферата на здравните иновации и фармацевтичния сектори и др. Онлайн конференцията се проведе в рамките на четири часа, през които чрез презентации и дискусионни панели, участниците обсъдиха теми свързани с дигиталната трансформация на здравето и, в частност, проактивната роля на индивида в този процес.

По време на онлайн конференцията бяха обсъдени различни теми, сред които „Дигиталното здраве“, „Дигиталната трансформация в здравеопазването – мястото на индивида/пациента“, „Дигитална трансформация в здравния сектор: Естония – една история за успех“, „Ерата на дигиталното здраве – данни, изкуствен интелект, киберсигурност“, и др. Фокусната тема на различните дискусионни панели и презентации беше овластяването на индивида в процеса на дигиталната трансформация на здравеопазването – каква е неговата роля, неговите страхове и притеснения, и как всичко това може да се адресира по начин, осигуряващ ефективното му участие в процеса.

Сред останалите участници в събитието бяха представители на SAT Health, Kelvin Health & Imagga и IQVIA, членове на Клъстера, както и представители на AI Cluster Bulgaria, ScaleFocus, Digiburn, Efemarai, ARPharM, е-Estonia и др.

 

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.