Достъпът до новите дигитални здравни решения – възможност за хиляди пациенти в България -

май 30, 20220

Дигиталната трансформация на здравните системи по света се превърна в ключов приоритет, който в голяма степен беше наложен реактивно от световните събития през последните 2-3 години. Създадени бяха множество дигитални здравни решения, но по-голямата част от тях бяха извадени от контекста на пътя на пациента в здравната система. Вижда се все по-отчетливо, че отделното дигитално здравно решение само по себе си не е от значение, ако не се вписва в цялостната здравна грижа.

Системният подход е ключов за достъпа до качествена здравна услуга, която носи конкретни резултати за пациентите и обществото като цяло. Този подход стои в основата на сътрудничеството между две технологични компании, които са сред основателите на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването  –  Check Point Cardio и SAT Health. Те изработиха изцяло нов модел на интегрирана здравна грижа. В основата на тази грижа за пациентите стоят  високотехнологични устройства за денонощно наблюдение в реално време на жизнените показатели на пациентите както и стандартизиран процес за достъп до услугата от цялата страна. Денонощното проследяването на пациенти се извършва от новооткрития високотехнологичен телемонитрингов център в гр. Казанлък, където са заети и обучени над 100 медицински специалиста и професионалисти по здравни грижи, а центъра разполага с най-ново поколение амбулаторна телемониторна система, с изключително прецизно разработен AI алгоритъм за анализ на данните. Интегрираната грижа за пациентите се осъществява от двата медицински екипа на SAT Health и Check Point Cardio, които проактивно се грижат за пациентите по целия им път на проследяване и/или диагностициране на различни видове аритмии, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечно съдова недостатъчност, диагностично неясни случаи, сънна апнея, COVID-19, скрининг и превенция на внезапна сърдечна смърт, инфаркт на миокарда и др. Услугата включва персонализирана грижа през целия период от наблюдението (краткосрочно или дългосрочно телемониториране в домашна среда/от разстояние), чрез  устройства за дистанционно наблюдение, както и осъществяване на координация между пациента, лекаря и мониторинг център, комуникация с неговите близки, личен лекар и други специалисти, денонощна връзка с медицински екип, грижи в домашна среда и свързване със спешна помощ когато е необходимо. Така разработената интегрирана здравна грижа подобрява достъпа до конкретно иновативно дигитално здравно решение, като следва стриктно стандарти за качество и проследяване на резултатите.

Базиран на изкуствен интелект, методът не просто следи ключови жизнени показатели на пациентите, а прецизно анализира данни посредством зададени алгоритми, създава статистически модели, идентифицира ги и прави предложения за преодоляване на потенциални рискове, свързани със здравето. Иновативната технология за България цели намаляване на болничното лечение, за сметка на ефективната превенция и ранна диагностика. Тя дава възможност тенденции и отклонения от нормата да бъдат внимателно проследявани и оценявани, за да се взимат информирани решения в полза на конкретния пациент.

Според доц. Ацев, зам.-директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“, при пациенти със сърдечно-съдови нарушения, динамиката на показателите им е ключова за диагностицирането и лечението на заболяването.

Ефективността на диагностиката на сърдечно-съдовите заболявания спада с поне 30%, ако не се следи динамичността на показателите“.

Именно затова доц. Ацев използва технологията от самото и създаване и посредством нея установява съвсем нов диагностичен и терапевтичен подход. Той акцентира специално и върху възможностите за предотвратяване на внезапната сърдечна смърт.

Д-р Бойчев, кардиолог и създател на телемониторинговата система е убеден, че здравните технологии са ключа към подобряване на здравните резултати на страната и стабилизиране на здравните системи.

„Телемониторинговата системата позволява по-ранна детекция на животозастрашаващи състояния, по-ранна предикция за влошаване на състоянието на пациента и за възникване на възможни животозастрашаващи състояния, своевременна реакция за спешна помощ, логистична подкрепа на болничните заведения за навременно насочване на пациентите към друго лечебно заведение за провежданена необходимото лечение, възможност за организиране на „Болница в дома“. Това е пробив в превенцията, диагностиката и лечението на заболявания, но същевременно и инструмент, който създава предвидима здравна среда и повишава клиничните и финансови показатели на цялата здравна система“, категоричен е д-р Бойчев.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.