7 технологични компании станаха част от дигиталната здравна екосистема

март 21, 20220

Дигиталната трансформация на здравеопазването е единственият начин да отговорим на съвременните нужди на пациентите. За да бъде възможен този преход от аналогово към цифрово здравеопазване, Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria) продължава разширяване си, като присъедини 7 нови компании към екосистемата си.

Целта е чрез тяхната експертиза и тази на останалите членове да се предоставят решения за уникалните предпочитания на пациентите и във възприемането на техния индивидуален контекст. Това дава възможност не само за подобряване на грижите за непосредствените медицински нужди, но и за предсказване на предстоящи такива.

“Модерните здравни системи започват да разбират голямата роля на технологиите и споделените знания, като са започнали промяната в посока създаване на здравни екосистеми, за да интегрират участниците във веригата на добавената стойност чрез общ бизнес модел и информационен фундамент.”, коментира Мира Ганова, изпълнителен директор на DHI Cluster Bulgaria. 

Тя уточнява, че една екосистема е устойчива, когато участниците в нея колаборират на всички нива с ясна и ориентирана в бъдещето визия за дигитализация на сектора. Това не само спомага за повече стойност в здравния сектор посредством технологиите, но и създава предпоставки за по-доброто, бързо и персонализирано разработване на решения за конкретни нужди. 

Затова седемте нови компании в семейството на DHI Cluster се отличават с високо ниво на дигитализация и готовност да споделят формулите си за успех с останалите играчи на пазара. Причината да го направят е общата кауза – създаване на устойчива и ефективна здравна система, основана на данни и технологии, а пациента и неговите нужди в центъра на тази система.

BRIGHT e консултантска ĸoмпaния c мисия да помогне бизнеса и ИT сектора дa работят пo-дoбpe зaeднo. С кoнcyлтaнтcĸи подход и иновативни технологии екипът на BRIGHT paзвива цялocтни peшeния за анализ на големи обеми от данни с AI и позволява дигитализация на работните процеси. Компанията работи в различни индустрии, като през последните години обръща поглед към здравеопазването. BRIGHT вярва, че може да подобри случващото се в сектора, благодарение на натрупания повече от 15 години опит в дигиталната трансформация.

Дентална клиника “Д-р Парушева” е високотехнологична, дигитална клиника, носител на наградата на БАИТ в категорията “Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика”, както и на наградата Digitalk&A1 в категорията “Стратегия и визия”.Клиниката работи с водеща технология за дигитално сканиране, която позволява детайлно и предвидимо планиране на лечението с изключителна точност и дава възможност за комуникиране на крайния резултат още преди да започне лечението. С помощта на CAD/CAM софтуер на 3Shape за дизайн се планира хирургия, ортодонтия, както и се произвежда постоянна коронка в един ден (т.нар. Same day dentistry) с технологията 3D принтирането. 

В клиниката се работи под микроскоп, с дигитален рентген и, за безболезнено лечение, с дентален лазер. През изминалата година самата д-р Парушева беше номинирана за наградата Smart Integration Award 2021 в областта на дигиталната дентална медицина от Dentsply Sirona – най-големият производител на дентална техника в света. 

Clean Code Factory е специализирана в IT технологии и разработка на софтуер, обединяваща творческите идеи и дългогодишния практичен опит. Компанията е фокусирана в предоставянето на комплексни софтуерни решения в различни индустрии.Продуктите и решенията са изградени благодарение на стабилната интелектуална собственост на екипа, както и на автоматизацията на процесите, които предлага.

КОНТРАКС е водеща българска компания в сферата на информационните и комуникационните технологии и разработката на софтуер. Още от началото на здравната реформа в България компанията има специален фокус към здравно-информационните системи. Днес най-разпознаваемият медицински софтуер сред лекарите в България е от фамилията продукти „Хипократ“. Над 5000 лекари разчитат на него в ежедневната си работа, включително за поддържане на здравно досие на пациентите си, отчитане на дейността си и др. КОНТРАКС е и движеща сила за изграждането на редица централни системи в областта на общественото здравеопазване, както и за реализацията на редица проекти за телемедицина в българската практика.

NRETIA Health | Ecosystem-as-a-service е консултантска компания, която работи в сферата на здравеопазването. NRETIA Health изгражда висококачествени екосистемни бизнес решения в здравния сектор въз основа на клиентски услуги и технологични продукти. Терминът, който въвеждаме за това е „екосистема като услуга“.

PharmDedict предлага специализирани консултантски услуги на компании, опериращи във фармацевтичната индустрия и свързаните с нея регулаторни изисквания, за да постигнат бизнес целите си на българския пазар. PharmDedict има 15 години опит, като експертизата на  екипа ѝ обхваща изцяло сегментите на лекарствените  продукти за хуманна употреба, медицински изделия, храни за специални медицински цели, хранителни добавки, козметични продукти и биоциди. Компанията се стреми да подпомага ефективно фармацевтичните компании и компаниите, предлагащи продукти, свързани със здравето в сложния регулаторен и логистичен път на работа.

Tiger Technology е технологична компания, която адресира едни от най-големите предизвикателства свързани с използването и съхраняването на големи масиви от данни. Софтуерните решения на Tiger Technology осигуряват надеждна хибриднооблачна инфраструктура, която позволява съхранение, защита, споделен достъп и работа с данни без да се прави компромис със скоростта. Чрез технологията на българската компания бизнесите от сферата на здравеопазването, а и не само, могат да изградят хибридна инфраструктура, която използва минимално локално дисково пространство, докато съхранява файловете в облака. 

Това позволява използването на изкуствен интелект и други облачни услуги директно върху тези данни, като резултатите могат да бъдат консумирани веднага в локалните работни процеси. Инфраструктурните решения на компанията са припознати от редица международни пазари и големи компании като уникални, бързи и иновативативни, решаващи едни от сериозните затруднения в работата, достъпа, визуализацията и използването на AI/ML инструменти върху данни в хибриднооблачна среда.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.