Курс по предприемачество и иновации в МУ-София за трета поредна година -

ноември 11, 20210

За трета поредна година, JA Bulgaria и Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria), съвместно с Новартис България, реализират свободно-избираем курс (НЕ!курс) по предприемачество и иновации в медицината в Медицински факултет към МУ-София. Част от лекциите тази година, които ще се провеждат всеки четвъртък, ще бъдат повече от 4️⃣6️⃣0️⃣ студенти. Първата НЕ!лекция се състоя на 11 ноември, а 3️⃣7️⃣0️⃣ студенти участваха в сесията на тема „Защо лекарите имат нужда от познания по предприемачество, иновации и дигитално здравеопазване?“, която води д-р Росен Димитров, Връзки с обществеността и институциите в Новартис България и зам. председател на DHI Cluster Bulgaria.

Курсът ще продължи до края на учебната 2021-2022 година и ще разглежда теми, свързани с развитие на предприемаческо мислене и критично четене в медицинските специалисти, с цел по-лесното разбиране, припознаване и развитие на здравни иновации и подходи за подобряване работа на заетите в здравните структури специалисти. Тази година курсът ще обърне специално внимание на темата за дигиталното здравеопазване или „здравеопазването на бъдещето“ и как дигиталните здравни решения могат да подпомогнат както ежедневната работа на медицинските специалисти, да оптимизират пътя на пациента и подобрят неговите резултати, така и да подпомогнат устойчивото и ефективно функциониране на цялата здравна система.

Във втората си част курсът ще даде възможност студентите да се запознаят с гост-лектори, експерти от технологичната, фармацевтичната и здравн

ата сфера, които ще представят тенденциите в създаването и развитието на  дигитални решения и иновации в медицината, важността на данните и анализите, както и подходите за оптимизация на работните процеси в здравните заведения, работата на лекари и подобряване на пациентските резултати, посредством технологиите.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.