Sqilline стъпва в Германия и Румъния с предложение за здравеопазване, базирано на технологии и експертиза в обработката на електронни здравни записи (ЕHR)   -

октомври 25, 20210

От Енея Георгиева

Българската софтуерна компания Sqilline открива два нови офиса – в Берлин и в Букурещ. Досега нейните клиенти са били предимно български организации. Проучванията обаче показват, че чуждият интерес към решенията на Sqilline става все по-осезаем и компанията трябва да погледне навън. 

„Всяка болница работи с различни структури от данни и в световен мащаб едно от най-големите предизвикателства е как тези масиви от информация да бъдат доведени до подходящ за анализ вид. Ние сме доказали качеството на нашите решения в тази сфера и сега разширяването на Sqilline става напълно естествено“, сподели Десислава Михайлова, съосновател и изпълнителен директор на Sqilline – една от компаниите-основатели на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria). 

Sqilline се отличава на ИТ пазара с технологични решения в сферата на здравеопазването и фармацията. Екипът стои зад разработването на Danny Platform – една от водещите аналитични платформи, базирани на реални данни от онкологията, кардиологията и други заболявания. Нейната дейност е насочена към обработката на информация основно от електронните здравни записи на ниво болница и предоставянето на бързи, обобщени анализи в реално време. По този начин организациите, които работят с тях, могат да вземат решения и да правят стратегии на базата на знания, извлечени от реални данни от тяхната практика. 

Това е възможно чрез вградени алгоритми за машинно самообучение и усъвършенствани инструменти за цялостни търсения и анализи на разнородни данни за пациенти с различни диагнози, терапии и конкретни клинични показатели. Друго предимство на Danny Platform е, че анализира как конкретни фактори влияят върху състоянието на пациентите и позволява сравнение на ефективността на различните видове лечение с цел по-добри резултати. 

Науката, която спасява животи 

Платформата на Sqilline се използва предимно от хора, които не са част от технологичния сектор. Една от предимствата на компанията е, че платформата ѝ е лесна за работа и позволява на здравните експерти да работят със създадените от нея анализи и да допринасят към науката. 

„При създаването на академична работа – научни публикации, разработване на терапии и проследяване на пациентски групи, целта ни е да дадем на лекарите достъп до прецизна медицина чрез интуитивен софтуер. Така те спасяват животи и извеждат знанията в сектора на напълно ново ниво“, казва Михайлова. 

Науката е наистина важна за Sqilline, затова компанията разработва нов подход за справяне с редките заболявания. Обикновено лекарите, които използват Danny Platform, имат достъп до информацията от профила на тяхната болница. Това им помага да достъпят лесно данни за предишни случаи и кое лечение е било най-ефективно за тях. 

Какво обаче се случва когато недиагностициран пациент с рядко заболяване отиде в малка клиника, която няма достъп до такова технологично решение? „Нашата платформа е като “библиотека“, предоставяща търсения на подобни случаи по симптоматика и друго оплаквани на пациентите. Ако не се открие съвпадение в базата данни на съответната болница, „най-вероятно на пациента ще му бъдат приложени стандартните лечения и ще бъде диагностициран по-късно“, казва Десислава Михайлова. При този сценарий Национална единна платформа за редки заболявания има шанс да спомогне за по-добри грижи за пациента. 

За да подкрепи този процес Sqilline предлага партньорски проекти, в които да влизат по няколко лечебни заведения. Така платформата с техни данни ще е достъпна за всички, а размерите ѝ ще са значително по-големи. „С приоритет  винаги поставяме пациента и насърчаваме болниците да споделят знанията си. Така лекари в Германия, могат да помогнат на малка клиника в България, като споделят опита си от подобни случай и какъв е най-ефективния метод за лечението им“, казва Михайлова. 

Каузите създават силни партньорства 

През последните 12 години Sqilline показа, че е устойчива компания и премина с лекота през различни макроикономически кризи. Остана вярна и на каузата за едно по-добро здравеопазване и през 2018 г. става съосновател на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria). 

„Обединява ни разбирането на проблемите в здравеопазването и вярата, че можем да помогнем за тяхното разрешаване. Клъстера се състои от силни компании с международно присъствие и все по-впечатляващи открития. Това е доказателство, че дигитализацията на сектора е съвсем постижима. Може би дори ще стане по-скоро, отколкото мислим“, казва Десислава Михайлова. 

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.