Новите партньори на Клъстера допълват нашата експертиза във фармацевтичната индустрия и онкологията -

август 17, 20210

Дигиталната здравна екосистема в България разширява партньорската си мрежа с Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) и фондация Море-Дарзалас

Инвестициите в ефективни и устойчиви здравни системи, основани на данни, технологии и иновации са критични и това се вижда отчетливо в условията на Ковид кризата. Анализ на Комитета по качеството на здравеопазването в Америка към Института по медицина (САЩ) се съобщава, че средно около 75,000 смъртни случая годишно са предотвратими в Съединените щати и че дигиталните здравни технологии са обещаващо решение на този проблем. Именно поради тази причина, в последните години здравните информационни решения са признати като важен елемент в подкрепа на достъпа до здравни услуги, повишаване на тяхното качеството и резултати за пациентите и техните близки.

Дигиталната трансформация на здравеопазването е наложителен процес, при който технологиите играят все по-голяма роля в разбирането на уникалните предпочитания на пациентите и във възприемането на техния индивидуален контекст. Това прецизно разбиране предоставя възможност не само за подобряване на грижите за непосредствените медицински нужди, но и за предсказване на предстоящи такива. Аналоговата здравна система няма капацитета да се справи с този нов поглед върху пациента. Поради това модерните здравни системи се променят в посока създаване на здравни екосистеми. Екосистемата е набор от възможности и услуги, които интегрират участниците във веригата на добавената стойност чрез общ бизнес модел и информационен фундамент. Една екосистема е устойчива, когато участниците в нея колаборират на всички нива с ясна и ориентирана в бъдещото визия за дигитализация на сектора. Това води до подобряване на клинични резултати и създаване на иновативни бизнес модели е сектора.

Точните партньори

В последните две години и половина Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването работи усилно за възприемане подхода на дигитална трансформация от всички заинтересовани страни в сектора. Така  процесът стартира възможно най-бързо и в обозрими срокове може да се видят положителните резултати от реализирането на дигиталното здравеопазване страната.

Фармацевтичните компании в глобален мащаб са генератори на дигитализационния процес и иновациите. Те имат комплексни клинични познания и дълбоко разбиране за патологията на различните заболявания. Фармацевтичните компании успяха да изградят силна идентичност и ясно усещане къде техните продукти се вписват най-добре в по-широкия ландшафт на здравеопазването. Но тъй като решенията за данни, анализи и дигитални здравни услуги са неизменна част от продължаващия успех на фармацевтичната индустрия, съществува ясна необходимост за нея да използва експертния дигитален опит. Така ще остане конкурентоспособна и ще усъвършенства клиничните си познания и подходите за анализ на заболяванията. Работейки заедно, фармацевтичната и дигиталната индустрия предлагат най-доброто от двата свята, което води до цялостни технологични решения, които подобрят клиничните резултати и качеството на живот на пациентите. Именно за да затвърди пълноценното сътрудничество на двете индустрии, през последния месец към дигиталната здравна екосистема в България се присъединиха едни от основните заинтересовани страни в сектор здравеопазване – Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) и фондация МОРЕ-Дарзалас.

АRPharM е сдружение с нестопанска цел, което повече от двадесет години обединява научно-изследователски ориентирани фармацевтични компании от цял свят, работещи на българския пазар. Членове на ARPharM са 24 международни производители на лекарства от цяла Европа, САЩ и Япония. Тяхната основна дейност е да инвестират в развитието на нови лекарствени продукти, които спасяват или удължават човешкия живот, или значително подобряват качеството му.

МОРЕ-Дарзалас е сдружение с нестопанска цел, учредена през юни 2015 г. във Варна. Главната цел на фондацията е да усъвършенства мисленето, методологията и практиката в областта на българската клинична онкология.

Във все по развиващия се дигитален свят, технологичните решения не само подобряват разбирането за здравните проблеми и нужди, но допринасят и за диагностицирането на заболявания, тяхната превенция и ефективно лечение. Онкологичната наука е в период на постоянна еволюция, благодарение на доказателствата, които се появяват през последните години и големия импулс към прецизната медицина. Дигиталните здравни решения подкрепят и ускоряват този напредък.

Нужни са ни иновации

Благодарение на дигиталните здравните технологии събирането, съхранението, преноса и анализа на данните в областта на радиологията например, успя да претърпи истинска трансформацията. Тя подкрепя създаването на интердисциплинарни подходи и екипи за прецизната диагностика и лечение на онкологичните заболявания.

Днес медицината е в още по-добра позиция, тъй като технологичната инерция на стартиращи фирми се развива и намира нови пътища за напредък в превенцията, диагностиката и лечението на рака. Откакто Шотландският съвет за финансиране (SFC) стартира свое предизвикателство за онкологични иновации през март 2017 г., се премина през много промени в начина, по който ракът се разглежда на клинично ниво. Днес стартиращите фирми се насърчават да развиват иновации в диагностиката и лечението на заболяванията. В тази схема, всеки участващ стартиращ бизнес получава между 35 хил. и 100 хил. паунда през 2018 г., за да постигне напредък в новите подходи в диагностиката и лечение на определени злокачествени заболявания. Това генерира огромен интерес към клиничната практика в онкологията в последните години и създаде предпоставка  технологиите да подпомогнат значително ранната диагностиката, прецизното лечение и превенцията на заболяването.

Дигиталните здравни технологии в онкологията, все още не са напълно достъпни за нуждаещите се и все още много от тях са в процес на разработване и доказване в практиката. Въпреки това, напредъкът е съществен. Днес дигиталните технологии предлагат по-достъпни и по-малко инвазивни решения по пътя на пациентите с различни заболявания. Чрез тях потенциалът за създаване на цялостен и ефективен модел за борба с рака и другите социално значими заболявания, изглежда прогресивно по-вероятен с всеки изминал ден в дигиталната ера.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.