BGO Software се трансформира изцяло в разработката на решения за дигитално здравеопазване и инвестира в офис в Швейцария -

май 20, 20210

BGO Software, водеща българска технологична компания, обяви промяна в стратегията си и цялостното фокусиране на дейността си върху разработването на ИТ решения в здравния сектор. С този ход, компанията се превръща в първата технологична компания в България и региона, която разработва ИТ решения ексклузивно в сферата на дигиталното здраве за клиенти от цял свят. Също така, компанията разширява дейността си, разкривайки представителство в Базел, Швейцария, като част от кампуса на Novartis – световен фармацевтичен гигант и лидер в клиничните изпитвания. Новият бизнес курс на компанията е логична следваща стъпка в развитието на стратегията и цели да изведе на преден план дейностите и инвестициите, които български ИТ компании правят в здравеопазването, превръщайки България в Европейски хъб за дигитално здравеопазване

“Oт всички отрасли, които обслужвахме през последните години, идентифицирахме дигиталното здравеопазване като областта, в която чрез технологичната ни експертиза бихме могли да окажем най-голямо въздействие. Именно поради това, през април 2020 г. стартирахме процес на пълна трансформира на фокуса ни в посока дигитално здравеопазване, фармацевтика и клинични проучвания. Целта на BGO Software е да допринесе максимално за глобалния преход от аналогово към напълно дигитализирано здравеопазване, защото технологията може да спаси и подобри човешки животи днес”, коментира Иван Лекушев,  основател и директор на BGO Software. 

Благодарение на експертизата и придобитите високи компетенции в сектора през последните години, BGO Software се превърна в синоним на технологичен иноватор в страната и чужбина. Клиенти на компанията са едни от най-големите фармацевтични компании в Швейцария, както и държавни институции в Англия. Чрез технологичните си решения, българската компания помага на доставчиците на здравни услуги да трансформират начина си на работа, да ускорят навлизането на иновациите, да подобрят финансовите резултати и да предоставят по-добро обслужване на своите пациенти и партньори. 

“За да предоставим максимално висока стойност и качество за нашите клиенти ние имаме нужда от ясен и точен фокус. Опитът ни като аутсорсинг организация ни даде необходимия опит и експертиза, за да разработваме проекти спрямо най-високите стандарти. Трансформацията ни в компания, разработваща решения ексклузивно в сферата на дигиталното здравеопазване, за нас е логична стъпка, за да можем да направим максимума за нашите клиенти и да популяризираме България, като ИТ дестинация с висока добавена стойност”, казва Иван Лекушев, Управител на BGO Software.

В обновения си уеб сайт, компанията представи впечатляващо портфолио от решения в три основни пазарни вертикали – фармацевтична индустрия, технологични компании разработващи продукти в сферата на здравеопазването, както и организации, които провеждат клинични изпитвания. Те включват мобилни апликации за пациентска ангажираност и пациентски програми, мобилни апликации за дигитално терапевтика и мониториране на заболявания на пациенти, електронен пациентски регистър, платформа за управление на клинични изпитвания, решения за събиране и обработка на електронни данни и много други.

Развитието на иновации в здравния сектор се превърна в приоритетна тема за цяла Европа, особено в изминалата година и половина на пандемична обстановка. Именно поради тази прична развитието на устойчиви предприемачески екосистеми, които да подобряват средата и насърчават по-бързото и ефективно развитие на здравни технологии и иновации, се открои като един от най-успешните и ефикасни инструменти за технологичните компании. 

През 2020 година, BGO Software с членството си в Български Клъстер за дигитални решения и иновации в Здравеопазването стана част именно от такава дигитална здравна екосистема. Клъстерът работи за изграждането на устойчива предприемаческа ИТ екосистема в здравеопазването като насърчава обмена на знания и иновации между заинтересованите страни в сектора и работи за създаване на ефективно и устойчиво здравеопазване, основано на данни и технологии. 

BGO Software се трансформира в първата компания в региона, изцяло фокусирана в разработката на решения за дигитално здравеопазване и инвестира в офис в Швейцария 

BGO Software, водеща българска технологична компания, обяви промяна в стратегията си и цялостното фокусиране на дейността си върху разработването на ИТ решения в здравния сектор. С този ход, компанията се превръща в първата технологична компания в България и региона, която разработва ИТ решения ексклузивно в сферата на дигиталното здраве за клиенти от цял свят. Също така, компанията разширява дейността си, разкривайки представителство в Базел, Швейцария, като част от кампуса на Novartis – световен фармацевтичен гигант и лидер в клиничните изпитвания. Новият бизнес курс на компанията е логична следваща стъпка в развитието на стратегията и цели да изведе на преден план дейностите и инвестициите, които български ИТ компании правят в здравеопазването, превръщайки България в Европейски хъб за дигитално здравеопазване. 

“Oт всички отрасли, които обслужвахме през последните години, идентифицирахме дигиталното здравеопазване като областта, в която чрез технологичната ни експертиза бихме могли да окажем най-голямо въздействие. Именно поради това, през април 2020 г. стартирахме процес на пълна трансформира на фокуса ни в посока дигитално здравеопазване, фармацевтика и клинични проучвания. Целта на BGO Software е да допринесе максимално за глобалния преход от аналогово към напълно дигитализирано здравеопазване, защото технологията може да спаси и подобри човешки животи днес”, коментира Иван Лекушев,  основател и директор на BGO Software. 

Благодарение на експертизата и придобитите високи компетенции в сектора през последните години, BGO Software се превърна в синоним на технологичен иноватор в страната и чужбина. Клиенти на компанията са едни от най-големите фармацевтични компании в Швейцария, както и държавни институции в Англия. Чрез технологичните си решения, българската компания помага на доставчиците на здравни услуги да трансформират начина си на работа, да ускорят навлизането на иновациите, да подобрят финансовите резултати и да предоставят по-добро обслужване на своите пациенти и партньори. 

Ivan Lekushev, CEO“За да предоставим максимално висока стойност и качество за нашите клиенти ние имаме нужда от ясен и точен фокус. Опитът ни като аутсорсинг организация ни даде необходимия опит и експертиза, за да разработваме проекти спрямо най-високите стандарти. Трансформацията ни в компания, разработваща решения ексклузивно в сферата на дигиталното здравеопазване, за нас е логична стъпка, за да можем да направим максимума за нашите клиенти и да популяризираме България, като ИТ дестинация с висока добавена стойност”, казва Иван Лекушев, Управител на BGO Software.

В обновения си уеб сайт, компанията представи впечатляващо портфолио от решения в три основни пазарни вертикали – фармацевтична индустрия, технологични компании разработващи продукти в сферата на здравеопазването, както и организации, които провеждат клинични изпитвания. Те включват мобилни апликации за пациентска ангажираност и пациентски програми, мобилни апликации за дигитално терапевтика и мониториране на заболявания на пациенти, електронен пациентски регистър, платформа за управление на клинични изпитвания, решения за събиране и обработка на електронни данни и много други.

Развитието на иновации в здравния сектор се превърна в приоритетна тема за цяла Европа, особено в изминалата година и половина на пандемична обстановка. Именно поради тази прична развитието на устойчиви предприемачески екосистеми, които да подобряват средата и насърчават по-бързото и ефективно развитие на здравни технологии и иновации, се открои като един от най-успешните и ефикасни инструменти за технологичните компании. 

През 2020 година, BGO Software с членството си в Български Клъстер за Дигитални Решения и Иновации в Здравеопазването стана част именно от такава дигитална здравна екосистема. Клъстерът работи за изграждането на устойчива предприемаческа ИТ екосистема в здравеопазването като насърчава обмена на знания и иновации между заинтересованите страни в сектора. 

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.