Уебинар с фокус телемедицина проведе българският дигитален клъстер -

май 18, 20200

Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването проведе уебинар на тема: ТЕЛЕМЕДИЦИНА – от ОВЛАДЯВАНЕ НА КРИЗАТА към ЕФЕКТИВНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ на 12 май (вторник), от 16:30 ч. до 17:45 ч.

Форумът събра предприемачи, иноватори и лидери в дигитализацията на здравеопазването в България. Събитието демонстрира напредъка в развитието на българската дигитална здравна екосистема, която предоставя различни технологии и иновативни подходи в полза на лекари, пациенти и подпомагат устойчивото развитие на здравната система.

На уебинара бяха представени конкретни здравни дигитални решения за дистанционна грижа. Участниците имаха възможност да се запознаят с технологични платформи за физическо дистанциране на пациенти като онлайн консултации и комуникация между лекар-пациент, онлайн календар за записване на часове при лекаря, иновативен персонален монитор за проследяване жизнените показатели на пациенти в домашни условия, термо камери за проследяване и предсказване състоянието на пациентите, тенденциите в клиничните проучвания и адаптирането им към условията на криза, цялостни извънболнични решения за оптимизиране лечението на пациенти и работата на лекарите и др.

Всички тези технологии са налични в България и работят в името достъпа на пациентите до качествена медицинска грижа, дори и в условията на криза.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.