Стартира втори семестър на курс по дигитално здравеопазване и иновации в МУ-София -

март 12, 20200

30 студенти от Медицински Университет – София се включиха в откриваща среща на втори семестър на курс за иновации и дигитализация в медицината

На 5 март /четвъртък/ в  Музеят на катедра по анатомия, хистология и ембриология към МУ – София, се даде старт на новия семестър на образователната програма за дигитално здравеопазване и иновации. Над 30 студенти от факултетите по медицина и фармация се включиха в не!СРЕЩА под наслов „Анатомия на иновациите в медицината.
Курсът по ДИГИТАЛНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ИНОВАЦИИ се осъществява в партньорство Джуниър Ачийвмънт България, Новартис България и Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопването. За втория семестър на курса организаторите са подготвили теми, касаещи тенденциите и подходите в новите технологии и иновациите в здравеопазването и медицината, възможностите за дигитализация, оптимизация и автоматизация на процесии в сектора , създаването на условия за развиване на предприемаческо и критично мислене, както и решения, които улесняват лекарите в работния им процес на ежедневна база. Събитието предизвика дискусия за бъдещето на медицината в България и създаването на условията възползването от технологиите на всички нива в сферата. В дискусията освен студентите, се включиха и няколко вдъхновяващи лектори.

Срещата официално откри Н. Пр. Мюриел Берсе Коен, посланик на Швейцария у като сподели, че това, което прави Швейцария, водеща страна в създаването на иновации в медицината и фармацията е развитието на интелектуалния капацитет и изграждането на основни умения за справяне с предизвикателствата на 21. Век.

Д-р Росен Димитровмениджър връзки с обществеността и институциите в Новартис България и зам.-председател на Клъстер подчерта нуждата от въвеждане на обучение по дигитализация и предприемачество в учебните програми на студентите по медицина и фармация. Той представи водещи проучвания и данни за справянето с предизвикателствата в медицината чрез дигитализация и развитие на основни умения като критично мислене, креативност, решаване на проблеми и комуникация.

Мира Ганова, директор на Български Клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването наблегна на здравеопазването, базирано на данни и технологии и представи иновативните дигитални решения, които компаниите-членове на Клъстера развиват в сферата на здравеопазване. Тя подчерта, че дигиталния здравен клъстер активно подкрепя развитието на дигиталните решения за повече ефективност и устойчивост на здравния сектор. Според нея един от най-важните елементи здравеопазването да бъде подобрено е младите лекари в да бъдат обучени как максимално пълноценно да се възползват от технологиите и да знаят как могат да лекуват по-добре и как да улесняват ежедневната си дейност.

Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България и председател на дигиталния клъстер вдъхнови младите специалисти да провокират себе си и да мислят извън рамките на видимото. Тя наблегна на необходимостта от промяна в мисленето и погледа върху света, както и развитието на основни умения като креативност, комуникация, сътрудничество и критично мислене. Тя допълни, че е важно всеки един лекар да бъде подготвен да отговори на технологичните предизвикателства в съвременната медицина, с каквато цел е създадена дигиталната програма в Му София.

Специален гост на събитието беше д-р Александър Симидчиев, който се фокусира върху дигиталната грамотност от гледна точка на изграждането на критично мислене за развитие на студентите като професионалисти в условията на бързоразвиващи се технологии. Той подчерта важността за развитието на умения за разбиране, анализ и контрол на информация, което е в основата на критичното мислене и решаване на комплекси проблеми като бъдещи професионалисти.

Участниците имаха възможност да задават въпроси за бъдещето на медицината в дигиталния свят и получиха специална покана да научат повече за дигиталното здраве и иновации.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.