Български клъстeр за дигитални решения и иновации в здравеопазването за здравеопазване, основано на данни и технологии на предстоящия Седми национален фарма форум -

февруари 17, 2020

На 20.02, четвъртък от 10:00 ч. в София, хотел „Балкан“, ще се
проведе Седми нациоанален фарма форум на тема: „Бъдещето на здравната система. Хоризон 2030“.

За „Цел: здравеопазване, основано на данни и технологии“
ще говори изпълнителния директор на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, Мира Ганова.

Дигиталните решения за подкрепа на пациенти и добавената стойност на ефективната грижа посредством работата със структурирани данни, ще представи Александър Алексиев, изпълнителен директор на SAT Health. SAT Health една от компаниите, които основаха Български клъстер за дигитални ршения и иновации в здравеопазването в края на 2018 г. и благодарение на високата си експертиза в сектора, участват активно в дигиталната здравна екосоистема, партнирайки конструктивно с всички заинтересовани страни.

Бъдещето на здравната система е здравеопазване, основано на данни и технологии, което да бъде фокусирано върху конкретните нужди на пациентите, повишено качество на медицинска грижа, възможност за облекчаване и подобряване ежедневната работа на медицинските специалисти и оптимизация на разходите.

Заповядайте на 20.02, четъвртък, за да научите повече за технологичните тенденции и практики в здравния сектор!

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.