Член на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, грабна приза ИТ мениджъра на 2019 г. -

януари 2, 2020

Тази година,  за дванадесети пореден път се проведоха ежегодните награди за ИТ мениджър на годината, организирани от сп. CIO и Клуба на ИТ мениджърите в България.

Младен Георгиев, технологичен и информационен директор на My Synergy, консултантска компания в сферата на здравеопазване, член на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, беше награден за ИТ мениджър на 2019 год. в категория „Иновации“.

My Synergy е част от Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването от май месец т.г. и работи усилено за устойчивост и ефективност на здравните процеси в сектора. Анализите, които компанията прави в здравния сектор подпомагат изпълнителите на медицински помощ и заетите в сферата специалисти да имат мащабен поглед върху здравните и бизнес процеси и тяхната оптимизация, по-добра предвидимост на ситуациите и създават добавена стойност за услугите, които касаят пътя на пациента.

Съвместната работа на My Synergy с Клъстера, създадоха редица градивни партньорства в здравната екосистема, които доведоха до пилотни проекти в здравния сектор и утвърждаване на иновативния подход като генератор на добри практики в здравеопазването.

Клъстера, заедно с всичките си членове ще продължава да работи за здравеопазване, основано на точни и прецизни данни, които да доведат до устойчивост и ефективност на здравните процеси, и полза за всички заинтересовани страни в сферата.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.