Адвокатска кантора на 2019 година“ стана част от дигиталната здравна екосистема -

декември 20, 2019

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ се присъедини като член на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Адвокатското дружеството е сред най-бързоразвиващите се в България, с ключово влияние върху правните процеси в страната. „Мургова и партньори“ се позиционира на челни места в множество престижни международни и български класации през последните 3 години в сферата на корпоративното и търговското право, недвижими имоти, процесуалното представителство, здравеопазване и медицинско право, редом до водещи международни кантори.

Основните характеристики, които отличават Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ от другите адвокатски кантори в България и чужбина, са персонализираните и интегрирани услуги, които предлагат на своите клиенти, индивидуалният подход към всеки конкретен казус, нестандартните и иновативни решения, както и впечатляващата съдебна успеваемост. Екипът на кантората се състои от висококвалифицирани и талантливи юристи с богат опит в юридическото обслужване на български и международни компании в различни сфери на правото, отдаден на предоставянето на ефективни, практични и навременни услуги с основен акцент върху специфичните нужди на своите клиенти. Дружеството е консултирало сливания и придобивания, и големи структурни проекти в различни сфери като  здравеопазване, автомобилостроене, информационни технологии, логистика и производство. Има дългогодишен опит и в областта на здравеопазването и обслужването на клиенти, предоставящи медицински и консултантски услуги в сферата на медицината, фармацията, клиничните изпитвания и здравния мениджмънт. В последните години, следвайки новите тенденции в бизнеса и европейската нормативна уредба, кантората развива също специализиран отдел, който предоставя консултации по защита на личните данни, търговската тайна и мерките срещу изпирането на пари.

За да допринесе оптимално за развитието на бизнеса на своите клиента в изключително динамичната международна обстановка, Дружеството е създало функционална мрежа от асоциирани адвокати и юридически съветници, обхващащи юрисдикциите на повечето европейски страни, Азия и САЩ.

Възможността за дигитална трансформация на средата, динамичните технологични промени и съпътстващите тези процеси промени в нормативната уредба, са водещата причина кантората да се присъедини към българската дигитална екосистема.  Според управляващия партньор адв. Петя Мургова, всеки един човек в даден момент е пациентт на здравната система и следва всички да сме отговорни за собственото си здраве и да се научим как да го управляваме правилно, възползвайки се пълноценно от иновативните здравни технологии.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.