Еврокомисар Мария Габриел разговаря за перспективите на дигиталното здравеопазване с представители на Български Клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването -

юли 9, 2019

Двете страни се обединиха около необходимостта, че дигитализацията трябва да бъде насърчавана, така че обществото да може да се възползва максимално от добавената й стойност за медицината. В тази връзка създаването на екосистема, която дава платформа за обмяна на добри практики и идеи между заинтересованите страни, ще ускори процеса на осъзнаване нуждата от дигиталните решения в сектора и ще увеличи възможностите за интеграцията им в сферата.

На срещата, двете страни се обединиха, че има нужда от обществено осъзнаване и институционална подкрепа, за да може пълноценно да се подпомогне оптимизацията на процесите в здравеопазването и да се повиши стойността на медицинските услуги.

Комисар Мария Габриел и представителите на DHI Cluster Bulgaria оставиха отворени възможностите за колаборация между България и Европа за по-добро здраве за пациентите, благодарение насърчаването на дигитализацията в здравната сфера.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.