14-та Национална конференция по е-Здравеопазване -

февруари 18, 20190

Устойчива и ефективна здравна система, основана на данни, технологии и предприемачество

„Дигиталните решения водят до по-добър достъп и покритие, по-добро качество и по-добър резултат, създават устойчивост и ефективност на здравните системи“, коментира Мира Ганова, изпълнителен директор на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването на 14-тата Национална конференция по е-здравеопазване, която се проведе на 14 февруари, в хотел Балкан.

В своята презентация Мира Ганова представи цялостната идея на създадения през ноември месец 2018 г. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Целта на Клъстера е да подпомогне израждането на здравеопазване, основано на данни и технологии, които да доведат до стабилизиране на сектора, до устойчивост и ефективност на системата. Клъстерът е основан от две неправителствени организации и девет технологични компании, които разработват иновативни продукти и услуги в сферата на дигиталното здравеопазване. Мисията на организацията е да развие екосистема в здравеопазването, отворена за частни предприемачи и организации, които посредством обмяната на добри практики, идеи и целенасочено взаимодействие помежду си, създават добавена стойност на медицинските услуги и процеси, чрез въвеждане на нови технологии и работата с данни.

„Най-важната полза от дигиталните решения в един от най-социално значимите сектори е, че те поставят пациента във фокуса на всички процеси, позволяват му да прави информиран избор и създават условия на предвидима и прецизна среда на работа“, допълни Мира Ганова.

Акцент в презентацията на директора на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването бе и големия темп на развитие на дигиталното здравеопазване в световен мащаб. „Вече не говорим за здравеопазването само като разход и преразход, а като част от глобалната икономика, говорим за реализирането на огромни инвестиции, които добавят стойност в икономиката на всяка една държава“. Като пример за това, г-жа Ганова даде САЩ с реализирани инвестиции в дигиталното здравеопазване за 2018 г. от над 14 млрд. долара. „Картата на Европа за момента е по-назад в развитието на дигиталното здравеопазване, а България въобще не присъства на нея. Амбицията на  Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването е нашата държава да бъде позиционирана на тази карта, като една от страните с устойчиво и ефективно здравеопазване, основано на точни данни и технологични решения“, допълни г-жа Ганова.

В рамките на събитието, Венета Куйова, Мениджър проекти в JA България, представи работата на Център за предприемачески компетентности и образование в здравеопазването (ЕЕ-HUB), който проект се развива в партньорство с Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.  Г-жа Куйова подчерта важността за развитие на лидерски и предприемачески умения сред медицинските специалисти за постигане на ефективна и устойчива здравна система и гъвкавост към иновациите в сектора. Целта на Центъра е именно създаване на предприемаческа екосистема в здравеопазването посредством споделяне на иновативни идеи и сътрудничество между заинтересованите страни от различни сектори. „В съвременния свят, бързо развиващите се технологии са предизвикателство за всеки един сектор, точно поради тази причина е важно медицинските специалисти да могат да бъдат добре подготвени за работата с данни и технологии, да се обучат в предприемачески подходи, които ще им помогнат за по-добрата ориентация в технологичния работен процес“, допълни Венета Куйова.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.