Български здравен клъстер поставя ново начало в дигитализацията на здравеопазването -

декември 6, 20180

 

На 04 декември в София Тех Парк се проведе първата среща, организирана от „Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“. Тя събра на едно място предприемачи, медицински специалисти, индустрия, представители на академичната общност и институции.

Мисията на Клъстера е да създаде цялостна екосистема за предприемачество в здравния сектор, която чрез обмен на иновативни практики и идеи между заинтересованите страни (предприемачи, институции, общество), да даде най-добрите технологични решения за подобряване устойчивостта и ефективността на услугите в здравеопазването и социално-икономическия живот в страната.

Формалното учредяване на Клъстера се състоя на 02 ноември 2018 г., а в негова подкрепа се обявиха ключови представители на бизнеса, ангажирани с разработване на различни иновативни технологии и услуги както в здравната сфера, така и извън нея.

На събитието бяха представени учредителите на клъстера, чиято експертиза ще спомогне за дефинирането на конкретни иновативни практики за ефективна здравна система.

Според основателите на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, идеята за създаване на организацията се е зародила от необходимостта за дигитални решения в здравеопазването, които отговарят на реалните нужди на хората и обществото като цяло.

Според Милена Стойчева, председател на УС на Клъстера, бързото навлизане на дигитални решения в различни обществени и икономически сектори, включително и в здравеопазването налага развитието на предприемачески умения. Това е процес, който трябва да започне от студентската зала и да продължи активно в следващите години от професионалното развитие.

България има потенциала да се развива по отношение на дигиталните решения в здравеопазването, твърдят от Клъстера. „Иновативният подход е неизбежен в динамично развиващата се среда, в която живеем. В нашата страна се разработват редица дигитални проекти, които са на светвано ниво. Въвеждането на подобни проекти неминуемо ще спомогне за подобряване на достъпа до ефективни здравни грижи и отчитане на реалните резултати от тях. Вярваме, че това ще доведе до по-голяма удовлетвореност както на пациентите, така и на медицинските специалисти. Ще се повиши реалната стойност, която пациентите получават срещу изразходваните средства“, твърди Мира Ганова, изпълнителен директор на организацията.

На събитието присъстваха IT индустрията, предприемачи в сферата на здравеопазването, медицински специалисти, институции в лицето на Български лекарски съюз, Министерство на икономиката и на образованието, представители на академичната общност академичната сфера и др.

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването има за цел да подпомогне създаването на здравна система, основана на данни и технологии, които водят до устойчивост и ефективност.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.