Първа среща на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването -

ноември 30, 20180

Първата среща на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването ще се проведе на 4 декeмври 2018г. в зала JA StartUp Hambar, сграда ИнкубаторСофия Тех Парк.

Мисията нa новосъздадената организация е да създаде цялостна екосистема за предприемачество в здравния сектор, която чрез обмен на иновативни практики и идеи между заинтересованите страни (предприемачи, институции, общество), ще даде най-добрите технологични решения за подобряване устойчивостта и ефективността на услугите в здравеопазването.

Формалното учредяване на клъстера се състоя на 02.11.18 г., а в негова подкрепа се обявиха ключови представители на бизнеса, ангажирани с разработване на различни иновативни технологии и услуги както в здравната сфера, така и извън нея.

В рамките на събитието ще Ви запознаем с визията, мисията и целите на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Ще представим компаниите учредители, чиято експертиза ще спомогне за дефинирането на конкретни иновативни практики за ефективна здравна система.

МОЖЕТЕ ДА ПОТВЪРДИТЕ СВОЕТО ПРИСЪСЪТВИЕ ДО 03.12.2018 НА: OFFICE@DHICLUSTER.BG

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.